Edició: Març 2019
Durada
105 hores
Inici - Fi
04/03/19 - 06/2019
Horari
Dm i Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Titulació
UPC i CIM UPC
Matrícula
3.150€

Propòsit

Els sistemes de control programables es troben en constant evolució: el seu maquinari amb major potència de càlcul, tipologies d’entrades i sortides i la connexió amb altres dispositius i altres emplaçaments. La seva programació incorpora entorns gràfics que faciliten l’estructuració i la visió global del projecte. No obstant això, cal estructurar el programa: divisió en funcions, modes de treball, actuació a la màquina...

Les comunicacions industrials permeten l’ampliació del sistema i augmenten la distància i la transparència entre dispositius. Avui, la coexistència de protocols industrials i sistemes del món IP facilita la flexibilitat en l’accés i la ubiqüitat de la informació. 

Aquesta informació pot ser tant local com global, integrant els processos de planta per a la seva coordinació i enllaçant amb sistemes MES i ERP de la indústria. Les tecnologies industrials actuals permeten la transparència i la immediatesa de la informació, la qual cosa difumina la frontera entre empresa i la resta. Aquest fet fa que calgui ser curosos des de l’estructuració d’un programa per PLC fins a l’arquitectura de xarxes locals i la disposició de la informació: a planta o al núvol? Indústria 4.0.

Beneficis

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Seleccionar, especificar, configurar i utilitzar els PLC i les comunicacions per a un sistema de producció automatitzat. Organitzar metodològicament el programa (guia GEMMA) i programar-ho segons l’IEC 61131-3.
  • Analitzar els atributs dels diferents protocols estàndard de busos de camp i tenir els criteris d’aplicabilitat i interoperabilitat per a cadascun d’ells. Saber seleccionar, configurar i integrar les comunicacions industrials entre dispositius i entre nivells d’informació.
  • Conèixer les possibilitats actuals d’accés a la informació dels sistemes productius, intercanviar dades entre aplicacions (serveis web) i/o accedir a les dades sol·licitades amb formats coneguts i visuals (servidors web) i saber aplicar-les per escollir la millor opció d’enllaç de tots els nivells d’informació: treball amb BD locals o remotes i màquines virtuals locals o al núvol.

A qui va dirigit?

A enginyers i professionals implicats en la fase de definició, selecció i programació dels sistemes de control i comunicacions dels dispositius en el procés productiu, i necessiten conèixer les últimes tecnologies en dispositius de gestió de processos automatitzats i canals d’accés a la informació generada.

Sortides professionals:  Tècnic en el departament d’enginyeria, de producció o de manteniment. Integrador i enginyer d’automatització responsable de seleccionar el sistema de control i de comunicacions, i de definir el programa i la connexió de la informació de planta i corporativa.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Francesc Sabaté

Director del Màster PAIR i dels postgraus PLC i AISA

Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM UPC. És assessor en tecnologies de gestió de la producció i de l'àrea de formació en el CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons OT / IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.

Professors

Vicenç Rius
TMB
Àngel Fernández
Logitek
Agustí Gomez
CIM UPC
Francesc Sabaté
CIM UPC
Luis Miguel Chica
CIM UPC
Xosé Pérez
...

Postgraus relacionats