Postgrau PLC

Propòsit


Els sistemes de control programables estan en constant evolució, tant en el seu maquinari (major potència de càlcul, mòduls d’entrades i sortides especials, connexió amb altres dispositius) com en la seva programació (entorns gràfics que faciliten l’estructuració i la visió global del projecte i el treball col·laboratiu).

Per aquest motiu, cal conèixer-los, de manera que en fem una elecció i utilització correctes. A més, avui l’autòmat pot ser un dispositiu més del PC i/o aquest PC pot estar encastat al control i, per tant, difumina la frontera entre la supervisió, el control i l’adquisició de la informació.

Igualment, les comunicacions industrials permeten l’ampliació del sistema i augmenten la distància i la transparència entre dispositius. Avui, la coexistència de protocols industrials i sistemes del món IP facilita la flexibilitat i la ubiqüitat en l’accés de la informació.

Aquesta informació pot ser tant local com global, i integrar els processos de planta per a la seva coordinació, com també enllaçar amb sistemes MES i ERP de la indústria: permetre la transparència i la immediatesa de la informació en tota l’empresa.

Beneficis


En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:

 • Seleccionar, especificar i utilitzar els elements principals de control i comunicacions que s’adaptin millor a un sistema de producció automatitzat. Organitzar metodològicament el programa (Guia GEMMA) i programar-ho segons IEC 61131-3
   
 •  Analitzar els atributs dels diferents protocols estàndards de busos de camp i tenir els criteris d’aplicabilitat i interoperabilitat per a cadascun d’ells. Saber seleccionar i integrar les comunicacions industrials entre dispositius i entre nivells d’informació.
 • Conèixer les possibilitats actuals d’accés a la informació dels sistemes productius, intercanviar dades entre aplicacions (Serveis Web) i/o accedir a les dades sol·licitades amb formats coneguts i visuals (Servidors Web), i saber aplicar-les i escollir la millor opció per enllaçar tots els nivells d’informació de la indústria.

Edició: Març 2019

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
04/03/19
Fi
Juny 2019
Horari
Dm i Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Comunicacions industrials

 • Conceptes bàsics: piràmide CIM, el model de referència ISO/OSI
 • Protocols base: velocitats de transmissió, capacitats, topologies i accés. RS232, RS485, CAN, ethernet
 • Protocols estàndards en processos industrials: ASi, Interbus-S, Profibus DP/ PA, DeviceNet, i protocols actuals ProfiNET, Ethernet IP, ModbusTCP, EtherCAT. Protocols horitzontals versus verticals
 • Captura i distribució de dades [OPCUA], connexió a sistemes MES, informació de planta vs. informació corporativa

2. Arquitectura del PLC

 • Selecció de l'autòmat: consideracions físiques, de càlcul i d'entorn
 • Scan: Cicle de funcionament i control. Selecció E/S: tipologia, connexionat
 • Canals de connexió de la informació d'un PLC al món

3. Programació del PLC

 • Metodologia de treball amb PLC
 • Programació IEC 61131-3: llenguatges de programació. Instruccions bàsiques
 • Descripció, regles i programació amb material industrial multi marca
 • Estructuració d'un programa. La guia GEMMA: procediment d'arrencada i parada d'una màquina, modes de funcionament, estats de producció. Estructuració funcional del procés vs estructuració en funcions del programa
 • Programació d'estacions reals: configuració del maquinari i les comunicacions dels components remots. Definició variables de programació: direccionalment simbòlic o per direcció de memòria. Programació de la HDMI enllaçada: pantalla d'accés, de manteniment, d'operacions...

4. Ilot: Industrial Internet of Things

 • Captura de la informació, connexió transparent a sistemes remots, emmagatzematge i tractament de la informació i accés i visualització ubiqua
 • Dispositius basats en microcontroladors i plataformes miniPC
 • Sistemes de comunicacions sense fils WSN: xarxes de baix consum
 • Obertura de la informació industrial: estàndars a l'accés a la informació dels processos, gestió i visualització de la informació remota. Ús de les eines de treball al núvol i de programació de fluxos
5. Projecte de final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

A enginyers i professionals implicats en la fase de definició, selecció i programació dels sistemes de control i comunicacions dels dispositius en el procés productiu, i necessiten conèixer les últimes tecnologies en dispositius de gestió de processos automatitzats i canals d'accés a la informació generada.

Sortides professionals:  Departaments d’enginyeria, de producció i manteniment, ajustant i millorant els sistemes automatitzats, Enginyeries d’automatització responsables d’integrar el control i la gestió de la informació de fàbrica.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

 

Luís Vicente Openhardware
Joan García Openhardware
Vicenç Rius TMB
Daniel Ginard Revlon
Francesc Sabaté FCIM
Àngel Fernández Logitek

Francesc Sabaté, Director del Postgrau. 
Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (UPCFCIM).

Amb més de 15 anys desenvolupant i dirigint projectes d'integració i automatització de sistemes de fabricació. Assessor en tecnologies de gestió de la producció i àrea de formació a la Fundació CIM. Director general de TRESPOL, empresa especialitzada en projectes d'enginyeria i construcció