Postgrau LEIC

Propòsit

En els últims anys hem percebut profunds canvis d'índole diversa: tecnològics, socials, polítics i globals. Les disciplines científiques, tècniques i humanes no han quedat ressagades, aquests canvis han introduït nous paradigmes que han derivat en nous models de negoci i noves formes de liderar les organitzacions i els seus equips.

La repercussió d'aquests canvis i incertesa en el nostre entorn professional és cada vegada més ràpida, davant aquesta situació, hem de reaccionar i prendre decisions que s'anticipin a les noves necessitats empresarials.

Aquest postgrau integra de manera modular i en una mateixa seqüència formativa, tota una trajectòria efectiva enfocada a liderar els diferents entorns empresarials a través del desenvolupament de competències transversals d'excel•lència.

Les eines que permetran aconseguir i liderar aquests entorns productius, de qualitat i excel•lència són les que s'atribueixen als nous paradigmes de lideratge: la Intel•ligència Emocional i la Comunicació, el Coaching Organizacional (one-to-one i equips); la Innovació i la Creativitat. 

Beneficis

 En finalitzar el postgrau, l'assistent podrà:

 • Disposar d'un model eficaç de comunicació estratègica on asseure tots els diferents processos professionals: lideratge, coach, resolució de conflictes, negociació –mediació, motivació, etc.
 • Aprendre un sistema d'autocontrol emocional per liderar diferents situacions.
 • Comprendre i saber aplicar els diferents conceptes d'intel•ligència emocional per gestionar tant a un mateix com als altres.
 • Facilitar entorns de responsabilitat, creativitat i lideratge a través de les eines de coaching.
 • Actuar com Coaches en entorns personals, professionals o d'equips.
 • Escometre de manera efectiva i afectiva la implicació cap a la consecució d'objectius alineats amb els objectius organitzatius.
 • Generar espais d'humanitat facilitadors de lideratge i desenvolupament empresarial.
 • Gestionar la satisfacció i l'estrès com a elements potenciadors.
 • Alinear valors individuals amb valors organitzacionals.
 • Liderar a través de la combinació de diferents tipus de pensament divergents per desenvolupar solucions innovadores davant dels problemes o circumstàncies reals posant el focus en els usuaris.
 • Liderar equips creatius superant els impediments tradicionals.
 • Liderar processos de canvi i transformació cap a models innovadors.
 • Emprar el Pensament de Disseny per millorar la velocitat i l'èxit de la innovació.
 • Aplicar diferents metodologies i eines per aconseguir noves perspectives des d'on generar solucions innovadores.

Març '18

Módulo 1

 

Abril '18

Módulo 2

 

Juny '18

Módulo 3

 
IEC   CO   CI

Edició: Març 2018

Matrícula
2.950€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
09/03/2018
Fi
Juny 2019
Horari
Dv de 16:00 a 21:00h i Ds de 9:00 a 14:00h
Crèdits
15 ECTS
Continguts

Continguts

INTEL•LIGÈNCIA EMOCIONAL I COMUNICACIÓ

1. Comunicació efectiva

2. Model de comunicació efectiva i implicacions.

a. Axiomes bàsics de comunicació

b. Simultaneïtat i avaluació de l'interlocutor.

c. Zones de control i responsabilitat.

d. Escolta activa

i. Comunicació verbal, no verbal i para verbal. 

3. Què és la intel•ligència emocional?

a. Tipus

b. Abast

4. Model d'intel•ligència emocional

a. Sistema ABC: enquadri

b. Creences limitants i potenciadores (segons context)

c. Tipus de creences limitant (primàries i secundàries)

d. Saber gestionar les creences limitant

i. Tècniques d'autocontrol (re enquadres)

f. Tècniques d'assertivitat

5. Gestió de les emocions de l'interlocutor

a. Models

b. Empatia

6. La intel•ligència emocional com a instrument de Flexibilitat mental.

a. Comunicació estratègica i intel•ligència emocional.

b. Flexibilitat argumentativa i formes de convèncer.

c. Introducció a l'argumentació via preguntes (model coach).

EL COACHING EN LES ORGANITZACIONS

1. Coaching Organizacional

a. El líder-Coach: Competències

b. Habilitats comunicatives del Capdavanter-Coach

c. Model Bridge de comunicació per coaching: ponts cap a la a-efectivitat.

d. Els Estils d'Aprenentatge.

e. La raó de ser de l'equip.

f. Treball d'Alt Rendiment.

2. Coaching One-to-One.

a. Compromís i detecció de necessitats.

b. Àrees i models d'intervenció.

c. El DAFO personal.

d. Gestió d'Objectius.

e. Pla d'acció.

3. Coaching Equips.

a. Gestió complexitat i indicadors de compromís.

b. Orientació a solucions.

c. Estratègies de coaching d'equips.

d. Equip Altament Eficaç: Productivitat, Satisfacció i Desenvolupament.

e. Reunions Delegades.

4. Prácticum Coaching.

a. Realització de tres intervencions (sessió o procés) reals de coaching en manera one-to-one.

b. Realització de tres sessions de coaching en manera equipo

c. Les sessions seran gravades per ser visionat i avaluat.  

CREATIVITAT I INNOVACIÓ.

1. Estratègies per desenvolupar la creativitat en les organitzacions.

2. Els dos mons: Món Operacional vs. Món de la Innovació.

3. Pensament Creatiu. 

a. Fonaments.

b. Resolució Creativa de Problemes.

4. Pensament Irradiant per analitzar una realitat obertament, trobant desafiaments i oportunitats.

5. Pensament paral•lel per a la gestió de reunions i desenvolupament de treball en equip creatiu.

6. Pensament disruptiu per a la transformació de realitats.

7. Integració. 

a. Model Design Thinking.

b. Solucions innovadores, centrades en l'usuari, per a la resolució de problemes empresarials.

8. Liderar Equips Creatius.

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest curs està pensat per a dotar d'eines i recursos de comunicació efectiva i lideratge als professionals que desenvoluparan la seva carrera ocupant rols de gestió de persones i a tots aquells que desitgin aprendre habilitats de comunicació, negociació, motivació i lideratge efectiu orientat a l'optimització del mateix rendiment directiu.

La metodologia és totalment pràctica i enfocada a generar la reflexió oportuna que consolidi l'aprenentatge (learning by doing), a través de simulacions, mètode del cas, rolplaying, LLEC Serious Play, recursos audiovisuals; aquells casos pràctics i reals que aportaran els assistents des dels seus entorns professionals u organitzacionals i que permetin manejar la realitat tècnic-acadèmica amb la realitat professional.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

Veni Fonfría Sevilla – Psicòleg col·legiat i Coach acreditat (Col•legi Oficial Psicòlegs Catalunya). Dir.Estratègica RRHH (EADA). Postgraus i màsters en Coaching (estructural, sistèmic, esportiu, salut), PNL, LLEC®Serious Play Method®, Operacions, Qualitat (EFQM). Professor Postgrau Habilitats Avançades Comunicació (UB). Àmplia experiència com Dtor. RRHH i facilitador habilitats transversals (ICT, Schneider Electric Espanya, LEAR, Expo Hotels & Resorts, etc. 

Eduard Resbier – Psicòleg, esp. social i organiz. (UAB). Professor titular del Dep. Sociologia d'UB. Dtor. Postgrau Habilitats Avançades Comunicació (UB). Professor escoles de negocis EAE, ICT, EUNCET, etc. Rble.Dpt. Formació SYNTEX LLATÍ, S.A. (Actual ROCHE). Rble.disseny i implantació programa Intel·ligència Emocional en NESTLÈ i BPA. Altres empreses: INEF, Telefónica, I.S. Arquitectura Sabadell, Salvat, Bayer, etc.

Ezequiel Beneït – Enginyer Ind. (UPC), MBA (ESADE), Postgrau Management (Kelley Business School of Indiana Univ.) i Pensament Creatiu (Univ. of Malta-The E.de Bono Institute). Dtor. Centre Empreniment i Innovació (Univ. A. de Xile). Experiència directiva en Desenvolupament Empresarial i Consultoria Estratègica i Operativa, Innovació i Creativitat en sectors empresarials i administracions públiques nivell internacional. Rble. de més de 30 segells Q (Excel·lència Qualitat) sector turisme.

Veni Fonfría Sevilla – Fes click sobre el nom per veure el CV