Propòsit

Proporcionar el coneixement de les tecnologies, els sistemes, la metodologia i les eines necessàries per poder liderar i gestionar projectes d’automatització de processos productius industrials.

Amb aquest objectiu es proporciona el coneixement d’una metodologia pròpia de gestió de projectes d’automatització, així com de les eines i coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica i de planificació i per al control de desenvolupament.

De la mateixa manera, s’aporten els coneixements de les tecnologies i sistemes d’alimentació, manutenció, manipulació, seguretat i robòtica necessaris per ser capaços de definir-ne la integració als sistemes productius que es desenvolupen als projectes.

A través de casos plantejats s’analitzarà l’estat inicial del procés per determinar quina pot ser la millor solució davant dels paràmetres de millora requerits pel client i definir la selecció de tipologia de robot o l’automatització del procés, precisant les tecnologies i costos.

Beneficis

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Disposar dels criteris tecnològics per a la selecció de robots i/o manipuladors i per al plantejament de la seva programació, simulació i posada en marxa
  • Identificar i seleccionar els dispositius de distribució, alimentació i transport, tant en sistemes logístics interns com en sistemes de connexió del flux productiu
  • Emprar la metodologia, les eines i els indicadors necessaris per a una bona programació, planificació i seguiment de projectes d’automatització, des del punt de vista tècnic i econòmic
  • Participar en la concepció i disseny de sistemes i processos productius per ser capaços de plantejar les millors solucions alternatives, analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica i definint-ne l’abast en temps i recursos

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals tècnics provinents de diferents àmbits d’especialització de l’enginyeria industrial (elèctrica, electrònica, informàtica, d’automatització o d’organització) que aspiren a liderar i gestionar projectes de racionalització i automatització de la producció en empreses industrials.

Sortides professionals: Direcció de projectes d’automatització. Enginyer centrat a definir, desenvolupar, integrar i posar en marxa processos de fabricació i instal·lacions industrials automatitzades.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial

Director

Jonathan Escobar

Director del Postgrau

CEO de ActioGlobal, cofundador i soci de HPO Global Alliance. Compta amb una contrastada trajectòria professional de més de 18 anys, on ha ocupat llocs de màxima responsabilitat en empreses com Procter & Gamble i HARTMANN GROUP. Especialitzat tant en el sector digital i tecnològic, com en integrar les pràctiques digitals a la resta de sectors, ha aconseguit més de trenta transformacions internacionals d'èxit dirigint projectes d'innovació industrial i liderant processos de canvi cultural mitjançant la implementació de les millors pràctiques d'Alt Rendiment (Lean, Agile, OKR…)

.

Professors

Jonathan Escobar
ActioGlobal
Xavier Bañez
FlexLink
Josep Plassa
OMRON
Vicenç Rius
TMB
Joan Aranda
ESAII-UPC
Francesc Cortés
LEITAT
Francesc Sabaté
CIM UPC
Eloi Álvarez
Teknics
Agustí Sobrino
Averlance
Jordi Ribatellada
ABB