Propòsit

Cada cop es parla més de Industry 4.0 i Internet of Things. Cada cop llegim més articles sobre el creixement i els beneficis que aportaran el seu ús i les seves aplicacions. El potencial de formar malles de petits nodes repartits per la nostra indústria, o viatjant en contenidors pel món, capturant dades de forma directe, automàtica i constant de punts que fins ara semblaven impossibles per l’entorn, l’accés i el cost.

A la vegada hem de conèixer millor el nostre procés, tenir-ne una informació immediata i veraç per millorar la seva productivitat o el seu OEE; per avançar-nos a les possibles interrupcions i reaccionar de forma ràpida; i que tots els agents implicats sobre aquest procés disposin de la informació que realment necessiten i en el millor format que els permeti prendre la decisió correcta i ràpida.

Aquest postgrau pretén donar resposta a aquesta doble necessitat des de la vessant tecnològica: Com els dispositius IIoT ens permetran visualitzar més directament i en qualsevol moment el nostre procés?

Conèixer i saber desenvolupar les diferents tecnologies en la cadena que traslladarà la dada a informació: quins són els programaris de desenvolupament habituals? Quins són els maquinaris a instal·lar a qualsevol entorn; i quins els protocols de comunicació industrials i sense fils utilitzats; quin tipus de base de dades recullen aquesta quantitat d’informació? On les allotgem, en un servidor local o remot? Com hi accedim? Com hi assegurem la seguretat i la integració?

Beneficis

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Detectar les necessitats i oportunitats d’ús dels dispositius en xarxa de l'empresa
  • Definir aquells aspectes implicats en el desplegament d’un dispositiu o d’una aplicació i valorar els costos econòmics i temporals de portar-ho a terme
  • Saber treballar amb les eines per desenvolupar un nou producte IIoT i integrar-lo en l’estructura informativa de la indústria
  • Capacitar i consolidar els nous perfils de tècnics i professionals que la indústria 4.0 requereix, on la informàtica, l’electrònica, els sistemes, les comunicacions, els dispositius de camp, la seguretat formen un nou tronc d’especialista de disciplines transversals

A qui va adreçat?

Graduats, llicenciats o màster en Enginyeria Industrial, Automatització, Electrònica, Informàtica o Telecomunicaicons. També enginyers, titulats científic-tècnics, consultors integradors de sistemes i tècnics en infraestructures interessats en capacitar-se i obtenir una visió pràctica dels dispositius i aplicacions que participen en la cadena de comunicació vertical des de planta als sistemes d’informació corporativa.

Professionals d'empreses que desenvolupen projectes d'integració i comercialització de tecnologia associada a la transmissió d’informació de de planta industrial, plantes energètiques i de ciutats.

Professionals en desenvolupament de productes i/o aplicacions cloud (cursiva), que necessita conèixer les últimes novetats i possibilitats de connexionar dispositius amb aquests, posant en marxa sistemes d’integració reals des de les dades fins al núvol.

Sortides Professionals: Desenvolupador de nous dispositius IIoT, Dissenyador i/o programador d’aplicacions de connexió de màquina a ERP, Consultor en tecnologies d’integració d’informació, Responsable IT en plantes industrials, Tècnic en integració de plataformes de gestió d’informació corporativa, Responsable de desplegament de noves arquitectures de comunicacions en la indústria.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial

Directors

Francesc Sabaté

Director dels Màsters PAIR i MTDI i dels postgraus PLC i IIOT

Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM UPC. És assessor en tecnologies de gestió de la producció i de l'àrea de formació en el CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons OT / IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.

Yair Bonastre

Director del postgrau IIOT

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM UPC. La seva experiència professional s’inicia en el món del control, supervisió i manteniment en l’àmbit ferroviari lleuger, però ràpidament entra al món de les tecnologies emergents com són l’Internet of Things (IoT) i la Intel·ligència Artificial (AI) als sectors d’Indústria tant en visió per computació com en dades. Actualment és AI Engineer a Midokura.

Professors

Vicenç Rius
TMB
Agustín Gomez
CIM UPC
Francesc Sabaté
CIM UPC
Josep Salom
Claranet
Yair Bonastre
Midokura
Xosé Pérez
Freelance
Jordi Serra
PickData
Carles Gómez
i2CAT
Josep Paradells
i2CAT