Propòsit

La impressió 3D, que va començar com un servei de prototipat, continua revolucionant el món dels processos de disseny i s’aferma ara en els productius. Cada vegada són més les empreses que utilitzen aquesta tecnologia en algun punt del seu procés de desenvolupament de nous productes i ara es pregunten si poden portar-la més enllà, és a dir aplicar la Fabricació Additiva per fer Rapid Manufacturing (FARM) tot obtenint productes finals vàlids per a ser comercialitzats. La resposta per a moltes categories és afirmativa, donat que aporta molts avantatges.

En primer lloc, l’ús de la impressió 3D elimina la necessitat de despeses inicials en utillatges, motlles o matrius. A més, la seva implantació eliminarà els magatzems físics, transformant-los en magatzems digitals. Donada la flexibilitat que aporta, l’adopció d’aquesta tecnologia permet que costi el mateix fabricar una peça que mil, facilitant la customització massiva. Finalment, la impressió 3D elimina moltes de les restriccions geomètriques que tenen altres processos productius, permetent l’optimització geomètrica on amb el mínim pes s’obtenen les màximes capacitats de rigidesa i/o resistència.

Beneficis

El Postgrau en Fabricació Additiva de Productes (FARM) capacita els participants en la metodologia per a la implantació dels processos de fabricació additiva com a mitjà de producció de productes definitius.

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Detectar les necessitats i oportunitats d'ús de la Fabricació Additiva a les empreses de producció.
  • Conèixer els requeriments de les diferents tecnologies de FA existents al mercat orientades al Rapid Manufacturing, així com els seus avantatges i inconvenients comparatius.
  • Valorar els costos econòmics i les oportunitats de negoci de la utilització de la Fabricació Additiva en els processos de Producció.
  • Reorganització dels processos interns en l'àmbit de producció i logística.
  • Optimitzar geomètricament els productes a fabricar per Fabricació Additiva.

A qui va adreçat?

El Postgrau FARM està orientat a aquells professionals que vulguin adoptar i implantar la Fabricació Additiva en els seus processos productius, fent èmfasi no només en la tecnologia, sinó en els nous models de negoci que es plantegen. També s’enfoca a aquells professionals de l’àmbit de l’enginyeria que vulguin accedir a les noves oportunitats que s’obriran en camps no tradicionalment industrials, com el de l’enginyeria de suport mèdic, fabricació d’implants i bioimpressió.

Sortides professionals: Enginyer de producte i processos de Fabricació Additiva, enginyer d’aplicacions de fabricació additiva i responsable de qualitat en matèries primeres i producte final en Fabricació Additiva.  

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ampla experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Directors

Magí Galindo

Director del Postgrau

Magí Galindo, graduated as Industrial Technical Engineer in Electronics, from the Polytechnic University of Catalonia and recognized with the Master Level Certificate Rapid Prototyping and Manufacturing for the Society of Manufacturing Engineers (SME) of USA, at present develops his professional activity as the Technical and Scientific Director of the International Advanced Manufacturing & 3D printing Hub, hosted in Leitat. Previously, and during the past nine years, he developed his professional activity in the same company as the Manager of the Industrial Design & Development Division.

Felip Fenollosa

Director del Postgrau

Enginyer industrial per l’ETSEIB (UPC) i màster CIME pel CIM UPC, on ha desenvolupat la seva carrera professional i actualment n’és el director general. També és professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC des del 1995. Al CIM UPC impulsa diversos projectes relacionats d’una forma o altra amb la Fabricació Additiva, com la creació d’espais públics de fabricació digital, el projecte BCN3DTechnologies (impressores 3D de sobretaula) o el Ricoh Additive Manufacturing Centre ubicat al CIM UPC, dedicat a donar suport a les empreses en recerca i serveis tecnològics en Impressió 3D, incloent-hi prototips d’assaig quirúrgic multimaterials.

Professors

Magí Galingo
LEITAT
Sílvia Nualart
Horizons Optical
Jordi Ardanuy
ADDA
Oscar Calvo
ALTAIR
Antonio Periñán
CATEC
Jaume Altesa
ALSTOM
Ignacio García
RECREUS
Aitzol Lamikiz
CFAA-EHU
Leonardo Marqués
Renishaw
Felip Fenollosa
CIM UPC
Pamela Lustig
CIM UPC
Roger Uceda
CIM UPC