Postgrau DLI

Propòsit


Els responsables de la gestió de la producció, i en general de les operacions industrials, habitualment responen a un perfil amb una sòlida base tècnica. No obstant això, tenint en compte els reptes de canvi i eficiència als quals es troben sotmeses les empreses manufactureres, és indubtable que cal reforçar un conjunt complementari de competències en gestió i direcció. En aquest context el perfil d’un Director de Producció, d’Operacions, Industrial o Tècnic ha de ser multidisciplinari. Les competències essencials que demana el mercat es poden resumir en les següents: 

 • Esperit emprenedor: per convertir les idees en accions reals que preservin o generin valor per a l’organització. 
 • Capacitat de lideratge: per assolir objectius consensuats entre totes les persones. 
 • Creativitat: entesa com la capacitat de generar noves idees per resoldre problemes o trobar alternatives. 
 • Capacitat de gestió: per equilibrar i optimitzar els recursos i arribar als objectius definits. 
 • Coneixements financers: que suportin la presa de decisions operatives així com per a la correcta avaluació de les inversions que depenguin d’ell. 

 

Beneficis

 

El postgrau aporta a l'alumne una formació àmplia en habilitats directives, coneixements i eines orientades a l'excel·lència en la gestió i govern de les indústries:

 • Coneixements financers, tècnics i capacitats de lideratge per argumentar i fonamentar l'impuls d'iniciatives.
 • Eines de planificació i seguiment de projectes industrials per a la millora de processos o d'optimització i reducció de costos.
 • Habilitats interpersonals per gestionar el canvi dins l'organització: augmentar l'eficiència en les reunions de treball, desenvolupar habilitats en gestió del temps eficaçment, afavorir la resolució de conflictes, realitzar presentacions professionals d'èxit en públic
 • Anàlisis competencial personalitzat, mitjançant sessions de coaching grupal que millorin la ocupabilitat del participant

Edició: Octubre 2018

Matrícula
3.450€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
120 hores
Inici
19/10/2018
Fi
Juliol 2019
Horari
Dv de 18:15 a 21:45h
Crèdits
20 ECTS
Continguts


1. Innovació i Entrepreneurship

 • Innovació en processos. El dilema de l’innovador
 • Model de negoci:
  • Metodologia per a l’anàlisi del model de negoci
  • Innovació en el model de negoci
  • Proposta de valor. 
 • Business Plan:
  • Necessitat, oportunitat i negoci
  • Estructura d’un pla de negoci
  • Realització d’un pla de negoci

2. Finances de les operacions industrials

 • Comptes i cicle comptable: llibre diari, llibre major, balanç de sumes i saldos
 • Renditabilitat econòmica, financera i endeutament
 • Llibres i assentaments comptables. Anàlisis d'Estats Financers. Finances Operatives
 • Necessitats operatives de fons i fons de maniobra
 • Cicle de caixa: rotació de stocks, clients, compres i solvència. Comptabilitat de costos
 • Sistemes de costos industrials i punt d'equilibri (break-even)
 • Mètode activity-based-costing (ABC)
 • Comptabilitat Analítica. Valoració d'inversions
 • Valoració d'inversions en projectes Lean-Six Sigma
 • CashFlows en reducció temps de cicle, WIP, colls d'ampolla

3. Gestió de projectes

 • Cicle de vida del projecte: planificació, supervisió, anàlisi de resultats i tancament 
 • Pressupost i rendibilitat d’un projecte
 • Diagrama de Gantt i camí crític. Govern d'un projecte
 • Mitigació de riscos i resolució d’incidències.
 • Tècniques, eines i millors pràctiques de planificació i monitorització: KPI’s. 

4. Habilitats directives i gestió de persones

 • La comunicació a l'entorn professional
 • Lideratge i direcció de persones. Models de comportament
 • Negociació efectiva i resolució de conflictes. Gestió del temps i d'estrès
 • Parlar en públic i presentacions professionals
 • Recursos Humans
 • Rellevància estratègica del departament de RRHH
 • Relacions laborals: gratificacions, baixes, descansos, etc
 • Interacció amb el comitè d'empresa
 • Contractació de personal (fixe, temporal). Polítiques retributives
 • Prevenció de Riscos Laborals: des de l'Excel·lència, Qualitat, RSC i Lean
 • Potenciació del perfil professional. Eines per millorar l'empleabilitat (CV Professionals, entrevistes, estratègies per a la carrera professional)
 • Coaching & anàlisis competencial personalitzat (Test DISC)
5. Projecte final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

A aquells enginyers i professionals de perfil tècnic que vulguin desenvolupar o millorar les seves competències directives per tal d’exercir un lloc de responsabilitat dins de la indústria.

Sortides Professionals: comandaments intermedis, Consultoria d'Operacions, cap de Producció, Responsable d'Operacions, Director de Supply Chain, Director Tècnic, Cap de Manteniment

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.
 

Pau Soler HP
Eric Méndez La Caixa
Artur Vericat Instituto Coach
Cristina Mateos Aquology-Agbar
Vicenç Rius TMB
Anna Rubí Grupo Mediterráneo
Agustí Sobrino Averlance
Jordi Casanovas Grupo Zeta
Nathalie Detry Barna Consulting
Javier García Nissan

Vicenç Rius, Director del Màster. 
Enginyer en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra.

Actualment és Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya)

Agustí Sobrino, Director del Màster. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia. Gerent d'Accenture.

Ha liderat projectes de reenginyeria de processos de negoci i integració de sistemes en companyies multinacionals del sector farmacèutic i gran consum, i té dilatada experiència en l'àrea comercial i logística (gestió d'estocs i magatzematge, processos logístics, estratègies comercials i solucions CRM, comptabilitat de gestió i financera)