Postgrau CI

Propòsit

L'objectiu d'aquest postgrau és dotar als alumnes dels coneixaments corresponents a les diferents disciplines relacionades amb la instrumentació, supervisió i control de procés, ja sigui en una part de tot un sistema, com al conjunt d'una planta.

El curs es divideix en quatre mòduls que garanteixen el coneixement de les eines de control de riscos industrials o l'aplicació concreta dels coneixaments en casos pràtics. El primer mòdul, Instrumentació i Enginyeria, analitza i interpreta la simbologia i els diagrames P&ID, també identifica i selecciona els diferents instruments industrials per a la captura de mesures de procés.

El segon mòdul, anomenat Sistemes de Supervisió i Control, revisa els Sistemes de Control de Processos Industrials disponibles al mercat de l'entorn les diferents fases de control existents en una planta de procés, des de l'instrument en planta fins al sistema d'històrics. En els mòduls de Control Bàsic i Avançat, es presenten i s'estudien les eines principals del control industrial més utilitzades.

Beneficis

En finalitzar el curs, el participant serà capaç de:

 • Identificar i seleccionar els instruments de mesura de les varibles bàsiques, conèixer la seva relació amb els elements del llaç de control: acutadors i posicionadors.
 • Interpretar i utilitzar la simbologia i els diagrames P&ID i les diferents normes associades a aquest tipus de documents: ATEX, SIL...
 • Disposar de criteris tecnològics i ergonòmics per a l'elecció de dispositius de control i d'SCADA a la indústria. Desenvolupar aplicacions SCADA, l'accés a les dades i l'estructuració de base de dades associada.
 • Identificar i sintonitzar llaços de control simple i avançat basats en reguladors PID. Aplicar diverses tècniques de control i sintonitzar els controladors per millorar les característiques de funcionament del sistema.

Edició: Octubre 2018

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
16/10/2018
Fi
Febrer 2019
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Instrumentació i Enginyeria

 • Mesura de variables de procés: temperatura, pressió, cabal i nivell
 • Criteris de selecció d'instruments
 • Elements finals de control: vàlvules i posicionadors 
 • Diagrames, identificació i simbologia: P&ID, diagrames de llaç


2. Sistemes Supervisió i Control

 • Estàndard OPC-UA. Sistemes de Control Distribuït (DCS). PLCs vs. DCSs
 • Característiques generals: SCADA-HMI
 • Criteris d'avaluació i de selecció: sistemes genèrics, sistemes dedicats, sistmes operatius i comunicacions.
 • Confiugració i programació SCADA. Metodologia  de disseny, aspectes ergonòmics d'una interfície gràfica, base de dades
 • Variables i tipus de dades, alarmes, esdeveniments, gràfiques de tendències, definició i accés a bases de dades
 • Històrics de Dades: Process Information Management Systems

3. Control Bàsic - Base Teòrica del control de processos

 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentació
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia
 • Identificació de processos
 • Regulació PID: Acciones P, I, D. Ajust empíric. Mètodes d’ajust
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist, resposta temporal i freqüencial


4. Control Avançat Bàsic - Tècniques avançades de control de processos

 • Descripció d'altres teories de control
 • Control FeedForward, Cascada Selecitu, no lineal i altres.
5. Projecte final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Als responsables de la selecció i millora dels sistemes de regulació, supervisió i control de processos continus o discrets i a aquells professionals que necessitin actualitzar i ampliar els coneixements en aquesta àrea d'indústria de procés o integrades

Sortides Professionals: Enginyers d'Instrumentació o Manteniment en Plantes de Procés (petroquímiques, químiques, farmacèutiques...), Enginyers d'automatització o de supervisió de processos industrials, Enginyer en oficina tècnica o en l'àrea d'Instrumentació.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

Iñaki Eseberri Inovyn
Antonio Camacho UPC
Àngel Fernández Logitek
Adrián Alonso Inovyn

Iñaki Eseberri, Director del Postgrau. 
Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per la Fundació CIM (UPC).

Te més de 12 anys d'experiència en el desenvolupament i direcció de projectes d'automatització industrials. És responsable del departament d'Instrumentació i Control de Processos del grup SOLVAY. Desenvolupa les seves funcions a la fàbrica de PVC que el grup té a Martorell. 

instrumentationandcontrol.net