Propòsit

El creixement que s'ha produït en la capacitat de càlcul dels ordinadors ha anat acompanyat d'un gran desenvolupament dels programes de simulació, aportant-los versatilitat i senzillesa d'ús. Això ha permès introduir l'enginyeria assistida per ordinador (CAE) a la majoria de processos de desenvolupament de nous productes, fins al punt de ser-ne part indispensable. L'ús d'aquesta eina permet reduir el temps de disseny i, alhora, millorar les característiques del producte obtingut mitjançant la seva optimització. Els assajos reals han estat substituïts, en bona part, per simulacions numèriques, i els prototips físics han quedat emmarcats en la fase final del disseny.

La gran varietat i les enormes possibilitats de la simulació fan que el camp d'aplicació sigui immens: des de les més habituals simulacions estructurals, fins a la modelització de complexos sistemes multi físics, passant pels assajos de fatiga, anàlisi modals, simulacions termomecàniques o estudis fluidodinàmics, i és pel gran ventall de possibilitats que es necessita una alta formació i qualificació del personal per poder obtenir resultats fiables.

 

 

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

  • Conèixer els fonaments teòrics que regeixen el mètode dels elements finits i poder interpretar, a través d'ells, el procés que executen els programes de simulació.
  • Accelerar el procés de desenvolupament de productes a partir de la seva simulació i verificació virtual abans d'executar protocols d'assaig reals.
  • Disposar d'una àmplia visió de les diferents possibilitats que ofereix l'enginyeria assistida per ordinador i conèixer els àmbits d'aplicació en què es pot utilitzar.
  • Identificar la necessitat i la viabilitat d'una aplicació utilitzant tècniques CAE.

A qui va adreçat?

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics, especialment enginyers amb una base prèvia de mecànica i de resistència de materials, que vulguin anar més enllà del modelatge de producte o processos i fer el salt a l’optimització de les funcionalitats a través de l’entorn virtual que ofereixen els programes de simulació numèrica.

Sortides professionals: Product developer especialitzat en eines CAD/CAE, product manager de desenvolupament i fiabilitat de producte i procés, responsable d'industrialització de producte.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ampla experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Jordi Bonada

Director del Postgrau

Enginyer Industrial i Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el programa d'anàlisi estructural. Actualment és l'investigador principal en materials avançats i processos deL CIM UPC. A més a més és professor associat a la UPC en el Departament de Resistència de Materials i Estructures en la enginyeria.

Professors

Jordi Fàbrega
Engicom
Esteve Ribas
GE Power
Jordi Ayneto
Fusion For Energy
Daniel Di Capua
CIMNE-UPC
Miquel Casafont
UPC
Miquel Ferrer
UPC
Michele Chiumenti
CIMNE-UPC
Manel Juncosa
Solid Engineering
Miguel Sánchez
CCP-UPC
Ricard Adell
SEAT
Jordi Bonada
CIM UPC
Raul Escartin
Between Thecnology