Postgrau BPM

Propòsit

La fusió de Lean & Six Sigma defineix un marc estructurat per a la innovació en processos necessari per satisfer la pressió competitiva sobre la producció. Lean Manufacturing defineix un plantejament sistemàtic per tal d'afegir valor des de les operacions, responent a les necessitats dels clients de manera eficient, reduint els malbarataments i costos presents en els processos productius.

Six Sigma cerca també la millora continua dels processos des d'una perspectiva fonamentada en la qualitat: defineix una metodologia estructurada per eliminar la variabilitat en els processos, implicant equips formats per diferents perfils de l'organització per caracteritzar els processos i proposar un conjunt de solucions l'eficàcia de les quals s'avalua iterativament a partir d'uns d'indicadors clau (KPI).

Per assolir els beneficis potencials de l'aplicació integrada Lean - Six Sigma, és indispensable redefinir el rol dels comandaments intermedis, els quals hauran de liderar tot el procés com a agents del canvi. El postgrau s'ha dissenyat per donar una resposta pragmàtica a aquest desplegament.
 

Beneficis


El postgrau en Gestió de Processos Industrials aplicant Lean Six Sigma proposa una metodologia de gestió per optimitzar els processos –siguin nous o els actuals d'una empresa– des d'una òptica racional per estudiar i eliminar aquelles tasques que no afegeixin valor. És un procés altament disciplinat i rigorós que ajuda les empreses a focalitzar-se en el desenvolupament i fabricació de productes i serveis gairebé perfectes, per tal d'aconseguir increments substancials en els resultats del negoci, mitjançant l'eliminació de defectes, temps i costos dels processos productius. Al final del curs, els participants obtindran: 

 • Una capacitació en les característiques fonamentals de la metodologia Lean Six Sigma, adquirint els coneixements per tal d'identificar oportunitats de millora, així com per determinar la tècnica més adient que cal aplicar.
    
 • Elements clau que permetin als alumnes esdevenir agents del canvi per conscienciar les indústries sobre les característiques d'una cultura Lean Six Sigma, així com sobre les responsabilitats de cada rol dins d'aquesta metodologia. 
   
 • Criteris i eines per a la definició del layout de nous processos, tant a partir de l'observació d'aquests com per l'aplicació de les etapes DFSS de Lean Six Sigma.
   
 • Casos i experiències reals d'implementacions/projectes i els resultats obtinguts (estalvis, increment del marge, etc).

Edició: Març 2019

Matrícula
3.450€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
120 hores
Inici
04/03/19
Fi
Juny 2019
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
20 ECTS
Continguts


1. Organització Industrial

 • Distribució layout de planta (SLP)
 • Disseny de llocs de treball 
 • Anàlisi i Reenginyeria de processos (BPR) 
 • Estudi i millora de mètodes de treball
 • Optimització del desplaçament del material i les persones en l'entorn productiu 
 • Mètodes de Mesura de treball (MTM-1/2/3): mircomoviments i cronometratge
 • Simulació i Modelat de Processos (CAPE) 

2. Lean Manufacturing

 • Principis Lean: Valor, flux i anivellament, pull (Kanban) millora contínua
 • Sistema productiu de Toyota (TPS)
 • Diagrama del flux de valor en els processos productius (VSM)
 • Just in Time (JIT)
 • Canvi ràpid d'eina (SMED)
 • Producció en cèl·lules
 • Els 7 malbarataments
 • Tècniques d'organització, ordenació i neteja del lloc de treball, 5S
 • Manteniment Productiu Total (TPM)

3. Gestió dels colls d'ampolla (TOC)

 • Metodologia Drum - Buffer - Rope per optimització
 • Identificació dels colls d'ampolla

4. Total Flow Management (TFM)

 • Tècniques de millora del flux: layout, line side, materials LCA
 • Etapes en la implementació de TFM

5. Six Sigma i sistemes de qualitat total

 • Gestió de la Qualitat Total (TQM)
 • Costos de la no-qualitat
 • Estandardització ISO (9001, 14000) i la seva implantació
 • Procés DMAIC (Definir, Mesurar, Analitzar, Millorar i Controlar)
 • Organització de projectes de millora Six Sigma: rols clau i eines eficaces
 • Tècniques d'anàlisis: OEE, ABC, Pareto, Ishikawa, Anova
 • Anàlisis Modal de Fallades i els seus Efectes (AMFE) 

6. Sinergies en la integració Lean & Six Sigma

 • Principis de l'excel·lència operacional
 • Metodologia per a la gestió de projectes d'optimització de la producció 
 • Valoració dels Cash Flows associats als estalvis Lean & Six Sigma

7. Projecte final de postgrau 

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

A aquells enginyers i professionals de perfil tècnic que desenvolupin la seva carrera professional en l’àmbit de les operacions d’empreses manufactureres, principalment en les àrees de producció, compres, gestió de magatzems i logística.

Sortides Professionals: Cap de Producció, Responsable d'Operacions, Enginyer de Processos i Producció, Responsable de Planta, Enginyeria de Fàbrica i Responsable de Lean Manufacturing.ufacturing.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.
 

Agustí Sobrino Averlance
Vincenç Rius TMB
Joan Porras Editorial Casals
Tomàs Morgado SEAT
Carlos Rellan Nissan
Noel Santiago Caletec
Jaume Anguera Henkel
Jonathan Escobar Paul Hartmann SA
Toni Laserna DLM Consulting
Xavier Gironella General Òptica

Tomás Morgado SEAT
Carlos Rellán Nissan
Xavier Gironella General Óptica
Juan Porras Editorial Casals
Jaume Anguera Henkel
Noel Santiago Caletec
Jonathan Escobar Paul Hartmann, S.A.
Toni Laserna DLM Consulting

Vicenç Rius, Director del Màster. 
Enginyer en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra.

Actualment és Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya)

Agustí Sobrino, Director del Màster. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia. Gerent d'Accenture.

Ha liderat projectes de reenginyeria de processos de negoci i integració de sistemes en companyies multinacionals del sector farmacèutic i gran consum, i té dilatada experiència en l'àrea comercial i logística (gestió d'estocs i magatzematge, processos logístics, estratègies comercials i solucions CRM, comptabilitat de gestió i financera)