Postgrau AISA

Propòsit


En l’automatització d’un sistema de producció es diferencien tres grans blocs: la detecció, el control i l’actuació. Perquè el sistema sigui eficient i eficaç s’observa la importància que tenen la precisió i la robustesa tant dels dispositius que ens transmeten l’estat de l’entorn com dels que actuen sobre aquest.
 

El propòsit és conèixer el funcionament, l’àmbit d’actuació i l’aplicabilitat dels diferents dispositius de detecció i actuació, que permetin avaluar les necessitats per a cada procés, especificar els requeriments i seleccionar-ne i configurar la millor opció.

 Al llarg del postgrau es desenvoluparà el projecte de disseny d'una línia automatitzada. Des de l'anàlisis del procés, el disseny conceptual de les estacions, la selecció i justificació dels dispositius necessaris pel seu funcionament, fins el cost total i la seva viabilitat.

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de: 

 • Conèixer les possibilitats actuals dels dispositius per a la detecció i dels accionaments fluidotècnics i elèctrics per tal de disposar de criteris tecnològics adients per a cada cas
 • Seleccionar, especificar i utilitzar els elements principals de detecció i actuació per a un sistema de producció automatitzat
 • Avaluar els avantatges i inconvenients dels diferents dispositius de detecció i actuació i escollir l'opció més adient
 • Saber aplicar, utilitzar i configurar en els aspectes genèrics els dispositius d'entrada i sortida del sistema automatitzat: simular circuits pneumàtics, parametritzar reguladors de velocitat, entre d'altres.
 • Conèixer l'estat de l'art i les novetats tecnològiques actuals en sistemes de detecció i accionaments per la seva aplicació combinada

Edició: Octubre 2018

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
16/10/2018
Fi
Febrer 2019
Horari
Dm i Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


1. Disseny per a l'automatització de processos de fabricació

 • Variablesde procés: càlcul de temps per operació, manipulacions, operacions
 • Condicions del procés: definició d'estacions, detecció i actuació
 • Condicions d'entron: manteniment, disposició en planta, alimentació, escomeses...
 • Presentació del cas de disseny de línia de muntatge a desenvolupar al llarg del Postgrau
   

2. Detectors

 • Magnituds que s'han de detectar vs. sistemes de detecció
 • Tecnologies per a la detecció: inductiva, capacitativa, òptica, mecànica, làser i altres. Principis de funcionament
 • Selecció de dispositius: variable a detectar, condicions elèctriques i dinàmica, entorn de treball
 • Configuració i aplicació sensòrica en entorns industrials

3. Visió por ordinador a la indústria

 • Estructura d’un sistema de visió: il·luminació, òptica, sensor, càlcul. 
 • Adquisició de la imatge i processament d’imatge, identificació de formes, aplicació de filtres... 
 • Programació basada en GUI. Algoritmes de processament de la imatge
 • Sistemes d'inspecció visual automatitzats. Visió 3D, triangulació làser...
 • Pràctiques de captura i processament

 

4. Accionaments pneumàtics i oleohidràulics

 • Introducció a la fluidotècnia industrial
 • Disseny i dimensionat de circuits de distribució i d'aplicació
 • Preactuadors: vàlvules, distribuïdors. Tipologia, dimensionat i selecció
 • Actuadors: cilindres, actuadors de gir. Funcionament i selecció 
 • Fluidotècnia avançada: tècnica proporcional, servovàlvules
 • Simulació i realització de pràctiques de lògica pneumàtica

 

5. Accionaments elèctrics

 • Actuadors elèctrics: electroimants, motors lineals i rotatius. 
 • Anàlisi i càlcul dels paràmetres de posicionament, velocitat, parell a màquina i a motor. 
 • Tipologies, avantatges d’accionament: motor de corrent continu, motor d’inducció, motor pas a pas, motor de brushless, convencionals, de tracció directa i lineals, eix elèctric, motion control. 
 • Selecció i càlcul d’accionaments. Estimació de costos. 
6. Projecte final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Professionals de l'automatització responsables de la concepció del procés i identificació dels components de detecció i accionaments necessaris. També és indicat per a tècnincs de departaments d'enginyeria, de manteniments o de producció responsables de la selecció dels sensors i accionaments més adients i la seva connexió i configuració.

Sortides professionals: Integradors i enginyeries d'automatització responsables de dissenyar un procés discret de fabricació automatitzat i determinar els elements i operacions sobre el producte, Enginyers i Tècnics en Departaments d'Enginyeria, de Producció o de Manteniment encarregats de definir i seleccionar els dispositius de detecció i actuació.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

Francesc Sabaté FCIM
Oriol Boix DEE-UPC
Ricard Torres MF-UPC
Cristian Gago OMRON
Oriol Verdú INFIMON
Ignacio Romero Mecànica Moderna
Jorge Cantero FCIM
Cristian Gago OMRON
Iván Mor OMRON
Josep M. Capdevila Bosch Rexroth S.L.
Òscar Massot OMRON

Francesc Sabaté, Director del Postgrau. 
Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (UPCFCIM).

Amb més de 15 anys desenvolupant i dirigint projectes d'integració i automatització de sistemes de fabricació. Assessor en tecnologies de gestió de la producció i àrea de formació a la Fundació CIM. Director general de TRESPOL, empresa especialitzada en projectes d'enginyeria i construcció