Ocupacional

Programa de Formació Ocupacional

La Fundació CIM està homologada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com entitat col•laboradora, impartint cursos en les àrees on la Fundació acumula més expertesa: Disseny Gràfic, Fabricació Mecànica i Informàtica. Els cursos estan adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur, i tenen la finalitat de millorar la seva capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de noves competències professionals. Aquests cursos doten de coneixements professionals i transversals, dins d’un context laboral específic, per tal de potenciar la seva inserció en el mercat laboral.

La Fundació CIM posseeix una extensa experiència en la realització d'aquests cursos, on es combinen pràctiques amb eines avançades emprades a la indústria, en un entorn de Centre Tecnològic on es desenvolupen projectes d’enginyeria i recerca. A més, disposa d'una Borsa de Treball on es poden inscriure els estudiants dels cursos que així ho desitgen. Aquest servei té com a objectiu facilitar l'accés al mercat laboral dels seus estudiants, amb especial atenció als col·lectius en una situació més vulnerable en l'actual entorn com els aturats, els joves menors de 30 anys o les persones de més de 45 anys entre d'altres.

Bases de dades (CP)

Administració de Bases de Dades (Certificat de Professionalitat, nivell 3)

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Desenvolupament d’Aplicacions amb Tecnologies Web (Certificat de Professionalitat, nivell 3)

Pàgines Web (CP)

Confecció i publicació de pàgines web (Certificat de Professionalitat, nivell 2)

Gestió de la producció (CP)

Gestió de la producció en la fabricació mecànica (Certificat de Professionalitat, nivell 3)

Gestió de magatzems

Organització i gestió de magatzems (Certificat de professionalitat, nivell 3)

Desenvolupament de projectes

Desenvolupament de projectes de sistemes d'automatització industrial (Certificat de Professionalitat, nivell 3)

Habilitats de Comunicació

Habilitats de Comunicació

Treball en equip

Treball en equip