Màster PAIR

Propòsit


L’automatització constitueix una font important de competitivitat per a les indústries. Les noves tecnologies permeten simultaniejar l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, instrumentació especialitzada, autòmats programables, robots, supervisió i control de processos i sistemes de comunicació industrial locals o remots. construir la indústria 4.0.

La introducció ràpida d’aquestes tecnologies demana als tècnics un esforç constant per actualitzar els seus coneixements en camps molt amplis com són l’electrònica, el control, l’automàtica, la informàtica, la seguretat de màquina o l'arquitectura de xarxes. Tota una sèrie d’habilitats i coneixements transversals i compartits orientats a l'automatització i la gestió de la informació de processos.

En aquest sentit els continguts del Màster estan dissenyats per a transmetre, a més dels coneixements tecnològics actuals, les competències i els casos per a tenir la visió global del projecte i els requeriments del client.

Beneficis

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de:

 • Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s’escaigui, afrontar aquesta automatització amb els coneixements necessaris.
 • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participen en un sistema de fabricació: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, buffers, robots...
 • Analitzar i organitzar projectes d’automatització, i avaluar la factibilitat de les operacions, les tecnologies i els costos.
 • Especificar els components que participen en un procés automatitzat, la connexió entre els dispositius i l’arquitectura de connectar aquest sistema en l’entorn d’una planta i en l’entorndel seu accés global.

Març 2018 
Mòduls 1 i 2

 

Octubre 2018
Mòduls 3 i 4

 

Juliol 2019
Mòdul 5

       
PMT   AISA   PFM        
PLC's   CI  
Març 2018 
Mòdul 1
  Octubre 2018
Mòdul 2
  Març 2019 
Mòdul 3
  Octubre 2019 
Mòdul 4
  Juliol 2020  
Mòdul 5
PMT   AISA   PLC's   CI   PFM

Edició: Octubre 2018

Matrícula
9.100€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
450 hores
Inici
15/10/2018
Fi
Juliol 2019
Horari
De Dll a Dj de 18:15 a 21:45h
Crèdits
60 ECTS
Continguts

Tecnologies de Control Industrial i SCADA (CI)

 • Instrumentació i representació de planta. 
 • Sistemes de control, supervisió i historització: SCADA, PIMS
 • Control bàsic: fases en el disseny, modelització, identificació i regulació. Tècniques avançades. 
 • Estudi, anàlisi i desenvolupament de projectes d’automatització. 
 • Projecte final de postgrau. 

 

Automatització Industrial: Sensors i Accionaments (AISA)

 • Disseny per a l’automatització de processos de fabricació. 
 • Detectors i Visió per ordinador a la indústria. 
 • Accionaments pneumàtics i oleohidràulics. 
 • Accionaments elèctrics. 
 • Projecte final de postgrau. 

 

Project Management i Tecnologia per l’automatització industrial (PMT)

 • Arquitectures de robots industrials i cèl•lules robotitzades. Robòtica col•laborativa. Programació. 
 • Sistemes de manutenció i logística del flux productiu. Seguretat en instal•lacions. 
 • Gestió de projectes d’automatització industrial. Eines de definició conceptual i anàlisi de viabilitat tecnològica i econòmica. 
 • Projecte final de postgrau. 

 

Automatització industrial: PLCs i Comunicacions Industrials

 • Comunicacions industrials: protocols de bus, de camp, de planta i corporatius. 
 • Configuració d'estructuració i programació de PLC i HMI. 
 • Noves plataformes i arquitectures de control i comunicacions. 
 • Industrial Internet of Things [IIoT]. 
 • Projecte final de postgrau. 

  

Projecte Final de Màster (PFM)

En finalitzar els postgraus que integren el Màster s’haurà de realitzar i defensar un Projecte Final de Màster [PFM]. 

Aquest projecte té un caràcter transversal i vol consolidar i combinar el conjunt de tècniques i competències que l’estudiant ha desenvolupat al llarg del seu procés d’aprenentatge. En essència, es tracta de desenvolupar un cas eminentment pràctic i real, a través del qual els participants han de reflectir, no només l’assimilació dels coneixements, sinó també la creativitat i la capacitat de prendre decisions. 

Els participants han d’aportar una solució en una situació real d’una indústria: identificant la problemàtica real, analitzant el problema i les possibles solucions; i d’aquestes seleccionant i especificant la solució òptima i justificant la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest Màster està orientat especialment a enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l'automatització i la integració de processos en les fases de disseny, d'execució i de manteniment o per a responsables en el disseny de línies automatitzades, els components que hi participen, i l'accés a la informació local o remota de les dades generades per aquests sistemes.

Sortides professionals: Enginyers d'Automatització de Processos o de Producció, Integradors industrials, Tècnics de Departaments d'Enginyeria de Producció o Manteniment, Consultor de solucions industrials i arquitectures de comunicació i de sistemes de producció.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Francesc Sabaté FCIM
Jordi Careta DELPHI
Francisco Rodríguez ENCO
Xavier Bañez FlexLink
Francesc Cortés LEITAT
Josep Plassa OMRON
Jonathan Escobar Paul Hartmann, S.A.
Iñaki Eseberri Inovyn
Daniel Ginard Revlon
Vicenç Rius TMB
Joan Aranda UPC
Oriol Boix DEE-UPC
Ricard Torres MF-UPC
Oriol Verdú INFIMON
Ignacio Romero Mecànica Moderna

Felip Fenollosa. Director Màster PAIR
Enginyer industrial per l’ETSEIB (UPC) i Màster CIME per la Fundació CIM i la UPC. 

Ha desenvolupat la seva carrera professional a la Fundació CIM i, actualment, n’és el Director Corporatiu i de Qualitat. En paral·lel, és professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC i, puntualment, realitza col·laboracions docents amb altres centres, com ara Elisava, CDEIUPC, Centre CID o el INPL de Nancy (França).

Francesc Sabaté, Director del Màster PAIR i dels postgraus PLC i AISA
Enginyer industrial elèctric per la UPC, Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (UPCFCIM).

Amb més de 15 anys desenvolupant i dirigint projectes d'integració i automatització de sistemes de fabricació. Assessor en tecnologies de gestió de la producció i àrea de formació a la Fundació CIM. Director general  de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial i integració dels móns OT/IT.