Edició: Octubre 2019
Durada
450 hores
Inici - Fi
14/10/2019 - 07/2020
Horari
Dll a Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
60 ECTS
Titulació
UPC i CIM UPC
Matrícula
9.650€

Propòsit

La indústria persegueix la millora continua dels seus processos productius. Un dels camins és dissenyar i fabricar els millors sistemes automatitzats utilitzant els dispositius de detecció i accionament, PLC, cèl·lules robotitzades, sistemes de supervisió i control que permetin la millor sincronització de les matèries i els productes a elaborar.

Però l’aparició i facilitat d’accés a nous maquinaris miniaturitzats, nous canals de comunicació i noves eines d’anàlisi obren una nova via per a la millora continua dels seus processos productius: disposar de les dades a temps real, de noves eines de visualització, d’informació predictiva, entre altres. Tot gràcies a l’extracció de dades directes del procés, l’enviament i recol·lecció en bases de dades i l’aplicació d'eines d’anàlisi per obtenir-ne i visualitzar-ne els resultats en local o en remot.

Ens trobem en la necessitat de vincular dos mons fins ara en desenvolupament paral·lel: l’àmbit del control i supervisió industrial i l’àmbit de les eines cloud pròpies de la indústria 4.0. En aquest màster pretén donar les eines per vincular els dos àmbits: extreure dades de la màquina, directe del detector o a través de dades del PLC fins definir quina base de dades caldria i quins sistemes d’anàlisi i visualització permetrien l’obtenció de coneixement per la millora productiva.

Beneficis

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Detectar com obtenir dades, controlar i visualitzar un procés industrial
  • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participen en un sistema de fabricació: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials
  • Especificar els dispositius per capturar dades del procés i els canals per transmetre-ho al concentrador fora de fàbrica
  • Conèixer procediments de filtratge, extracció i anàlisi de les dades de procés per convertir-les en informació per millorar resultats productius en entorns locals o cloud així com les eines per fer-ho
  • Analitzar i organitzar projectes Industrial Internet of Things IIoT i de connexió vertical i avaluar la factibilitat de les operacions, les tecnologies i els costos

A qui va adreçat?

Orientat especialment a enginyers i professionals tècnics que desitgin ampliar, reforçar i aprendre l’automatització i la integració i extracció d’informació en les fases de disseny, d’execució i de manteniment; o a responsables en el disseny de línies automatitzades, de bases de dades i eines d’anàlisi de dades en entorns locals o remots de les dades generades per aquests sistemes.

Sortides professionals: Enginyer d’automatització, integrador industrial, Data analysis, desenvolupador de nous dispositius IIoT; tècnic de departaments d’enginyeria, producció, manteniment i qualitat; consultor de solucions industrials, arquitectures IIoT, de comunicació i de sistemes cloud.

Sessions informatives
Dimecres, 22 de maig 2019 a les 18:30h a c/Llorens i Artigas, 12 - 08028 Barcelona.

Itinerari acadèmic

Octubre 2019 
Mòduls 1 i 2

 

Març 2020
Mòduls 3 i 4

 

Juliol 2020
Mòdul 5

       
 
SCA   IIOT   PFM        
 
PLC   IML  
Octubre 2019  
Mòdul 1
  Març 2020 
Mòdul 2
  Octubre 2020  
Mòdul 3
  Març 2021  
Mòdul 4
  Juliol 2021   
Mòdul 5
 
SCA   IIOT   PLC   IML   PFM

Continguts

Màsters relacionats