Màster MER

Propòsit

Les diferents fases del procés constructiu tradicional en l’edificació estan evolucionant i reorganitzant-se.

Aquest canvi de mentalitat i operabilitat ve propiciat tant per la crisis econòmica del sector com per les noves eines de modelatge i gestió de la informació. Es tracta d’unes eines que ens permeten optimitzar certs processos i evaluar prematurament nous escenaris de relació entre els actors implicats.

Actualment, les diverses fases a les que s’enfrenta un projecte d’edificació són discontinues tant pel que fa als processos com a la informació a ser transmesa entre els agents. Això es tradueix en una manca de coordinació i en una duplicitat d’esforços, és a dir, en un sobrecost afegit.

Afortunadament, la tendència està canviant: el marc legal més immediat (Declaració del BIM Summit 2016) i les noves eines ens obliguen a involucrar a tots els actors des de la concepció del projecte bàsic fins a la posterior explotació, així com a repensar les regles de joc.

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

 • Conèixer i utilitzar el software Revit en les seves disciplines
 • Treballar en un entorn Revit/BIM d’una manera eficient
 • Interoperar amb models creats amb altres plataformes mitjançant IFC
 • Gestionar la producció BIM basada en entorn Revit de despatxos professionals
Quines corrents docents trobem al mercat?
 1. Cursos de formació específica i exclusiva de modelatge 3D en Revit, que només expliquen una petita part del potencial de gestió de la informació que ens proporciona una base de dades amb representació gràfica.
 2. Formació de Project Management en el sector de l’Edificació.

MER dona una formació de “Revit Project Manager” especialitzada en les disciplines d’Arquitectura, Instal•lacions i Estructura. Forma professionals competents, conscients tant de les exigències de la pròpia administració com dels requeriments de diversos tipus de clients privats (despatxos d’arquitectura, enginyeries, constructores, etc)

Tota aquesta formació es realitza mitjançant l’aprofundiment en l’eina Revit (software BIM d’Autodesk) i el seu entorn*, i és fruit de l’experiència professional compartida pels seus docents.

*​ PRESTO, per a la gestió de costos de models BIM (mòdul 5D-Medicions i pressupost). Llicències cedides per RIB SPAIN pel desenvolupament de la formació.​
 

Perquè Autodesk Revit i no una altre eina BIM?
 1. Número d’usuaris de Revit a nivell mundial, un dels softwares més posicionats.
 2. Demanda del mercat laboral en especialistes en l’eina.
 3. Interoperabilitat amb d’altres softwares en cadascuna de les fases.

Edició: Octubre 2018

Matrícula
8.950€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 15%
Duració
450h
Inici
19/10/2018
Fi
Juny 2020
Horari
Divendres de 16.00 a 21.00h, Dissabtes de 9.00 a 14.00h, Un dimarts al mes de 18.30 a 21.30h
Crèdits
60 crèdits ECTS
Continguts

 1. Postgrau en Optimització de Sistemes de Disseny (ARCH)
   
  • Modelat avançat i Edició de Famílies
  • Sistematització i Estratègies de Projecte
  • Interoperabilitat i Treball en equip
  • Renders, Videos, Realitat augmentada
  • Núvol de punts
  • 4D-Simulació Constructiva
  • 5D-Amidaments i Pressupost
  • Metadata
  • Programació Visual per a al Disseny i la Gestió
  • Projecte final de postgrau
    
 2. Postgrau en Anàlisis de Sistemes Dinàmics en l'Edificació (MEP)
   
  • Fonaments teòrics de les instal•lacions en l’edificació
  • Anàlisi de sistemes dinàmics i la seva influència al cicle de vida de l’edifici
  • Posada en marxa i operabilitat dels sistemes dinàmics en el procès constructiu
  • Projecte final de postgrau
    
 3. Postgrau en Optimització de Sistemes Estructurals (STR)
   
  • Model 3D avançat de l’estructura d’un edifici (metàl•lic, formigó, fusta i mixta)
  • Creació de model analític
  • Gestió de la informació paramètrica del model
  • Medicions estructurals
  • Gestionar de manera efectiva entre diferents agents i disciplines
  • Projecte final de postgrau
    
 4. Projecte Final de Màster (PFM)
   
  • Un cop finalitzats els tres postgraus l’alumne haurà de desenvolupar un projecte final interdisciplinar.
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest màster està orientat a professionals tècnics i superiors com arquitectes, enginyers i d’altres professionals del sector de la construcció que desitgin especialitzar-se en l’ús d’Autodesk Revit i el seu entorn, per tal d’aprofundir en la seva capacitat d’optimització de processos en les diferents fases que engloba el món de l’Edificació. Seran necessaris coneixements previs de Revit per poder accedir a aquest màster.

Sortides professionals: Modelador Revit (3 disciplines), Revit Manager, Revit Coordinator, Arquitecte especialista en Revit, Enginyer especialista en Revit, Consultor/Formador Revit (Revit consultant/ trainer), Desenvolupador de famílies , Revit Specialist.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Antoni Caballero i Mestres, Director del Máster.
Máster Universitari en Edificació, UPC. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II, UPC.

Arquitecte Tècnic per la UPC Director del Laboratori de Edificació Sostenible de EPSEB-UPC, Docent de Gestió de Projectes en diferents Màster de la UPC. Ha estat Coordinador Acadèmic del Programa de Màster Project Manager en Edificació, UPC, i Docent del programa de Màster Universitari de Sostenibilitat, Instituto de Sostenibilitat, UPC