Propòsit

Les diferents fases del procés constructiu tradicional en l’edificació estan evolucionant i reorganitzant-se gràcies a l’aparició de les noves eines de modelatge i gestió de la informació. Actualment, la discontinuïtat de les fases d’un projecte provoca una manca de coordinació entre els actors involucrats, fet que es tradueix en un sobrecost afegit.

El canvi de tendència en el marc legal –Declaració del BIM Summit 2016- ens obligarà a implicar a tots els actors que participen de la creació d’un projecte d’edificació, fet que ens permetrà optimitzar certs processos implícits dins aquest projecte. La metodologia BIM permet assajar procediments complexos, optimitzar obres, planificar l’adquisició de materials i, d’aquesta manera, disminuir la probabilitat d’errors que es puguin generar en la fase de construcció. 

Per a la realització d'aquest màster són necessaris coneixements bàsics de Revit. Per aquest motiu, oferim un curs intensiu d'anivellació, previ a l'inici del màster i sense cap cost per a l'alumne.

Beneficis

El principal objectiu d’aquest màster és formar a professionals competitius en els àmbits de l’arquitectura i la construcció en un entorn plenament BIM. Tot això, mitjançant casos pràctics i projectes reals que apropin a l’alumne a la realitat professional.

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

  • Conèixer i utilitzar el software Revit en les seves disciplines
  • Treballar en un entorn Revit/BIM d’una manera eficient
  • Interoperar amb models creats amb altres plataformes mitjançant IFC
  • Gestionar la producció BIM basada en entorn Revit de despatxos professionals

Ús de llicències PRESTO per a la gestió de costos de models BIM (mòdul 5D-Medicions i pressupost). Llicències cedides per RIB SPAIN pel desenvolupament de la formació.​

A qui va adreçat?

Aquest màster està orientat a professionals tècnics i superiors com arquitectes, enginyers i d’altres professionals del sector de la construcció que desitgin especialitzar-se en l’ús d’Autodesk Revit i el seu entorn, per tal d’aprofundir en la seva capacitat d’optimització de processos en les diferents fases que engloba el món de l’edificació. 

Sortides professionals: Modelador Revit (3 disciplines), Revit manager, Revit coordinator, arquitecte especialista en Revit, enginyer especialista en Revit, consultor/formador Revit (Revit consultant/trainer), desenvolupador de famílies, Revit specialist.

Empreses col·laboradores

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

 

Director

Antoni Caballero i Mestres

Director del Máster.

Máster Universitari en Edificació, UPC. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques II, UPC.

Arquitecte Tècnic per la UPC Director del Laboratori d'Edificació Sostenible de EPSEB-UPC, Docent de Gestió de Projectes en diferents Màsters de la UPC. Ha estat Coordinador Acadèmic del Programa de Màster Project Manager en Edificació, UPC, i Docent del programa de Màster Universitari de Sostenibilitat, Institut de Sostenibilitat, UPC