Propòsit

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d'eines CAD de mecànica 3D per produir, validar i documentar prototips digitals complets, essent el model d'Inventor un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d'un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l'arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

D'aquesta manera, Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per crear peces i assemblatges, així els enginyers poden centrar-se en el funcionament d'un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com a estructures d'acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

Objectius

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne, conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del software, amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització detallada del disseny de mecanismes.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals del món de l'enginyeria, especialment enginyers mecànics, enginyers industrials, enfocats al disseny i fabricació d'equips i màquines, que vulguin profunditzar en la creació, producció, muntatge i anàlisi de peces i assemblatges, així com el disseny d'utillatges.

Continguts

 • Modelatge bàsic de peces
 • Modelatge avançat de peces
 • Opcions d’edició
 • Configuració de peces i famílies
 • Modelatge d’assemblatges
 • Configuracions d’assemblatges
 • Disseny i càlcul automàtic de mecanismes
 • Realització de documentació tècnica (vistes, acotació…)
Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d’accés

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònoms.

 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que presentin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de participants.

 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
 2. Si ets autònom (freelance):
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
 3. Si estàs a l’atur:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
  • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

Cursos relacionats