Propòsit

Explicarem el concepte Internet de les coses (IoT) i obtindrem una visió global d'aquesta tecnologia amb un curs pràctic-teòric on s'introduiran les eines i tècniques d'IoT per a la captura, visualització en el núvol i emmagatzematge de dades.

En aquest sentit, l'objectiu és capacitar a l'alumne per a conèixer les possibilitats i els àmbits d'acció d'IoT, conèixer els dispositius i les tècniques més bàsiques i obtenir una visió global d'aquestes. També es treballarà amb mètodes i dispositius per a l'obtenció, emmagatzematge i tractament de dades, i estudiarà la connexió de sensòrica, adquisició wireless de dades (MQTT), programació de dispositius ESP32, així com l'emmagatzematge en un gestor de bases de dades (disseny, inserció de dades, consultes).

Tot això, servirà per a conèixer diferents tècniques i tractament per la presentació de dades en web: NodeRed i la implementació d'exemples pràctics sobre dispositius IoT.

A qui va adreçat?

CONTINGUTS

Mòdul 1: Dispositius i tècniques de la tecnologia IoT. Dispositius tipus ESP, Raspberry pi, Arduinos IoT. Aplicació IoT a la indústria.

Mòdul 2: Adquisició de dades i Sensors

Mòdul 3: Protocols de comunicació més utilitzats en IoT, protocols wireless i Implementació pràctica en dispositius IoT

Mòdul 4: Emmagatzematge de dades i presentació en WEB. Explicació de diferents tècniques i implementació d'exemples pràctics