Propòsit

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant és posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconegut expertise tècnic; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

 · Capacitar a la persona que lidera perquè sigui capaç de dinamitzar un equip, assumint la seva responsabilitat com a líder i gestor/a dels seus col·laboradors/as.

 · Sensibilitzar i motivar a les persones a millorar el seu estil de lideratge i de gestió de persones.

 · Incrementar la seva capacitat de comunicació en les diverses situacions que s'afronten personal i professionalment en l'àmbit laboral.

 · Aprendre les eines per a manejar eficaçment els conflictes.

A qui va adreçat?

El curs està especialment dirigit a emprenedors, comandaments intermedis i/o col·laboradors que desitgin introduir elements de canvi i millora competencial en el seu rol, convertint un grup de treball en un equip d'alt nivell i rendiment. També està adreçat a totes aquelles persones i/o professionals que considerin l’equip com a element fonamental per incrementar l'eficàcia i l'eficiència en qualsevol àmbit o sector de desenvolupament o negoci.

CONTINGUT

Mòdul 1: Comunicació i lideratge (estil personal de lideratge i comunicació, comportaments clau, eixos de lideratge i poder personal, etc.).

Mòdul 2: Interdependència (autoavaluació, model TORI, co-lideratge, etc.).

Mòdul 3: Gestió de l'adversitat i el conflicte (barreres de comunicació, alternatives i eines per a la resolució de conflictes, actes lingüístics en l'organització, etc.).

Aquest curs és modular, per la qual cosa pots escollir fer el mòdul 1, 2, 3, o tots ells, així com combinar-los entre ells. Cada mòdul té un preu de 200 € (100 € per a estudiants o persones en situació d'atur) si s'escull realitzar-ne un o dos. En cas d'escollir fer-los els tres, és a dir, tot el curs, el preu és de 525 € (262'50 € per a estudiants o persones en situació d'atur).