Propòsit

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.

Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

Objectius

L'objectiu principal del curs és adquirir coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional d'escriptori de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), per tal de conèixer la manera d'obtenir peces, productes, utillatges i prototips.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals que vulguin introduir-se al món del disseny i la fabricació digital en 3D.

També està enfocat a professionals que necessitin plantejar, implementar o treballar amb processos de fabricació additiva (impressió 3D) a les seves empreses per a l'obtenció de peces i prototips durant el desenvolupament de producte. 

Continguts

 • Introducció a la fabricació digital, metodologia i conceptes bàsics.
 • Tipologies de fabricació digital (fabricació additiva i sostractiva). 
 • La impressió 3D, beneficis, limitacions i reptes de futur. 
 • Aplicacions de la impressió 3D. Fabricació additiva vs fabricació tradicional. 
 • Funcionament general de la impressió 3D. 
 • Processos d’impressió 3D: Tipus de tecnologies i maquinari. Materials d’impressió 3D. 
 • Disseny per a la fabricació additiva: Modelatge 3D, repositoris, formats d’arxiu i programari. 
 • Fonaments de la impressió 3D FFF/FDM: com funcionen les màquines, FFF vs SLA. 
 • Impressores d’escriptori professionals vs impressores 3D industrials. Presentació cas pràctic. 
 • Paràmetres de les impressores FFF, calibratge i procés de treball. 
 • Anàlisi dels resultats del cas pràctic. Postprocessat de peces i acabats. 
 • Comprar o externalitzar i recursos de fabricació additiva. Com escollir el procés correcte. 
Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Requisits d’accés

El curs està dirigit a tots els alumnes interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

 • Persones que cotitzen per Règim General o Autònoms.

 • Persones en situació d’atur: Aquest col·lectiu té l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que presentin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de participants.

 • Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació.

Informació addicional

En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

Com formalitzar la inscripció

Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

Complimentar i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1 

 1. Si estàs en actiu:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
 2. Si ets autònom (freelance):
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms
 3. Si estàs a l’atur:
  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d’inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya)
  • Document Fotocòpia d’algun on es pugui apreciar el N.º d’afiliació a la Seguretat Social

Cursos relacionats