Cursos en disseny CAD

Converteix-te en un professional del Disseny Assistit per Ordinador. Aprèn des dels coneixements més essencials fins als més avançats i descobreix els nostres descomptes per estudiants i persones en situació d’atur.

Els nostres cursos en disseny 3D busquen transformar als nostres alumnes en professionals del Disseny Assistit per Ordinador (CAD), capacitant-los tècnicament des dels coneixements més essencials fins als més avançats que reclama la indústria.

Les classes combinen una docència teòrica amb mètodes pràctics en un ambient agradable, aconseguint generar una progressió de continguts dinàmica i eficient. Durant el transcurs de la lliçó, es treballen models 3D de situacions reals i de diferents complexitats.

El CIM UPC disposa de descomptes especials per a estudiants i persones en situació d'atur que vulguin desenvolupar les seves habilitats tècniques.

3Ds Max & VRay

3Ds Max Design és un software de disseny que comprèn modelat, generació d’escenes i animacions de manera fotorealista. Utilitza modelat poligonal per la generació de volums obtenint formes d’alta complexitat.

La integració del motor de render V-Ray permet crear, aplicar i ajustar la il·luminació i els materials de forma precisa, amb el que aconseguirem dotar de realisme les nostres presentacions de projectes. Les opcions de configuració de V-Ray aconsegueixen elevar exponencialment la qualitat del resultat final, oferint ajustaments precisos que simulen opcions reals.

L’usuari, independentment del seu nivell d’habilitat tècnica, pot realitzar treballs creatius i originals, aproximant el model a la realitat. L’objectiu del curs es garantir l’aprenentatge del programa, com les tècniques de treball més habituals en les empreses mitjançant l’elaboració de diferents casos pràctics.
 

X

Alias AutoStudio

Autodesk Alias AutoStudio és un software de disseny automotriu, d'estilisme i superfícies tècniques que proporciona un ampli conjunt d'eines d'esbós, modelatge, visualització i anàlisi per a tot el procés de disseny d'un vehicle.

Sense entrar en els detalls mecànics com altres programes de CAD, ofereix un gran conjunt d'eines per a la creació de corbes i superfícies amb precisió, complint amb les més altes exigències de tacte i acabat estètic que tingui el projecte.

X

AutoCAD

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

X

Blender

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

X

Disseny Elèctric amb EPLAN

La multiplataforma EPLAN agilita els processos de fabricació dels productes basats en sistemes integrats d'automatització mitjançant l'ús de les bases de dades centrals, que permeten un estalvi de temps i la minimització d'errors a la planificació i execució dels projectes.

Maneig senzill i resultats ràpids, gràcies a la seva interfície gràfica d'usuari (GUI) basada en Windows. EPLAN resulta un sistema intuïtiu i fàcil d'utilitzar amb un gran ventall de funcions, com la vinculació automàtica entre components o la numeració automàtica de fils, borns i components que permeten als usuaris generar esquemes elèctrics de forma ràpida i senzilla. Amb la disposició d'una àmplia selecció de plantilles, al costat de les biblioteques de símbols i components, s'agilita encara més el treball de disseny.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, centrant-nos en la plataforma EPLAN Electric amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització de projectes d'automatització i conèixer les eines adequades que ens permetin dissenyar i implementar projectes elèctrics d'automatització recolzant-se en el programari EPLAN.
 

X

Disseny i impressió 3D

Conèixer les diferents tecnologies de fabricació additiva, així com les seves aplicacions i ventall de possibilitats en l’àmbit professional, és gairebé una exigència per a enginyers i/o dissenyadors industrials, i és que la fabricació es basa en la digitalització del cicle de desenvolupament i industrialització de gairebé tots els productes que consumim.

Els avantatges de la impressió 3D, com la personalització de productes, flexibilitat de producció, reducció de costos o optimització de temps, entre altres, provoquen la necessitat de conèixer amb més profunditat què és la fabricació digital i ser capaç de prendre decisions sobre quina implementació és la més adequada en cada cas. Quins mètodes existeixen per a obtenir peces 3D existeixen? Hi ha repositoris? Impressora FDM, FFF o DLP? Quines limitacions i característiques té cada impressora?

En aquest sentit i context, el principal objectiu del curs és que l’alumne/a adquireixi coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), així com el d’una impressora de tipus DLP (Digital Light Processing) per a l’obtenció de peces, productes, utillatges i prototips.

X

Educatech

Actualment, ens trobem immersos en una societat canviant, on les tecnologies de la informació i de la comunicació hi tenen un paper molt important. L’expansió de les tecnologies en tots els àmbits i nivells de la nostra societat s’ha produït a gran velocitat i és un procés imparable doncs van apareixent nous elements tecnològics i aplicacions que motiven a les persones usuàries, a les empreses i institucions a fer-ne ús d’elles. Les noves tecnologies i en concret la fabricació digital és una tecnologia transversal que presenta noves possibilitats a escala intersectorial, no sols a l’industrial sinó també en la salut, medi ambient, comunicació, sociocultural, i per suposat a l’educativa i el lleure..

X

Fusion 360

Autodesk Fusion 360 és un software de modelatge 3D CAD, CAM i CAE que connecta tot el procés de producció i desenvolupament d'un producte. Compte amb una gamma d'eines per a modelar objectes prismàtics, esculturals i orgànics, així com un motor de render i la possibilitat d'animar els assemblatges.

X

Internet of Things

Explicarem el concepte Internet de les coses (IoT) i obtindrem una visió global d'aquesta tecnologia amb un curs pràctic-teòric on s'introduiran les eines i tècniques d'IoT per a la captura, visualització en el núvol i emmagatzematge de dades.

En aquest sentit, l'objectiu és capacitar a l'alumne per a conèixer les possibilitats i els àmbits d'acció d'IoT, conèixer els dispositius i les tècniques més bàsiques i obtenir una visió global d'aquestes. També es treballarà amb mètodes i dispositius per a l'obtenció, emmagatzematge i tractament de dades, i estudiarà la connexió de sensòrica, adquisició wireless de dades (MQTT), programació de dispositius ESP32, així com l'emmagatzematge en un gestor de bases de dades (disseny, inserció de dades, consultes).

Tot això, servirà per a conèixer diferents tècniques i tractament per la presentació de dades en web: NodeRed i la implementació d'exemples pràctics sobre dispositius IoT.

X

Inventor

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d'eines CAD de mecànica 3D per produir, validar i documentar prototips digitals complets. El model d'Inventor és un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d'un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l'arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per crear peces i assemblatges. Els enginyers poden centrar-se en el funcionament d'un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com a estructures d'acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

L'objectiu del curs és aconseguir que l'alumne,conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del programari, amb l'objectiu d'aconseguir les competències necessàries per a la realització detallada del disseny de mecanismes, estructures i motlles.
 

X

KeyShot

El domini del software KeyShot pren sentit en un entorn professional on cada vegada és més important impactar i convèncer, amb l’objectiu d’aportar un estil diferenciador com a valor afegit. 

En aquest sentit, exposar de forma visual un producte simulant el seu entorn i comportament i facilitant la transmissió del concepte, qualitat i beneficis del producte, és essencial per a la industrialització d’un producte. 

Per això, aquest curs té la missió de transmetre els coneixements necessaris per a crear renders, tant estàtics com animats, de gran qualitat amb el software KeyShot, per tal de fer presentacions de producte amb més valor.

 

X

Lumion

Lumion és un programari de visualització per als professionals de l'arquitectura. Encaixa perfectament en la teva rutina de treball i et permet convertir ràpidament els teus dissenys 3D CAD en vídeos, imatges i presentacions online a 360º.

L'objectiu del curs és garantir l'aprenentatge del programa així com de les tècniques de treball més habituals a les empreses mitjançant l'elaboració de diferents casos pràctics.

Per aconseguir-ho, ensenyarem les principals eines d'una potent eina de renderitzat, on l'alumnat s'iniciarà en l'aprenentatge del renderitzat en temps real.

L’alumnat coneixerà les claus i tècniques del programa Lumion per a poder desenvolupar qualsevol projecte visual de manera professional i creativa. Afegirem materials personalitzats, llums, filtres i famílies especials per a renders.

X

Motlles de Silicona

El propòsit del curs és que l’alumne aprengui a valorar la viabilitat tècnica i econòmica de l’ús d'un motlle de silicona dins del cicle de desenvolupament d’un producte, així com conèixer les condicions que ha de complir un disseny tenint en compte la fabricació de la peça plàstica.

A més, es busca conèixer els principals tipus de plàstics tècnics existents en el mercat (ABS, PP, PMMA, elastòmers...) i les seves característiques, per tal de saber-ne identificar el corresponent símil de cada un d’ells en PUR (poliuretà).

Tot plegat, es durà a terme a partir d’activitats pràctiques per desenvolupar els coneixements i habilitats necessàries per produir motlles de silicona i fabricar peces de diferents tipus, fent ús dels materials més utilitzats en la fabricació de peces prototip i/o finals en models de baixa producció.

És imprescindible que els alumnes portin botes de seguretat.

X

Revit

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

Aquest curs està dissenyat per aprendre i entendre les funcions bàsiques de l'entorn paramètric generant un únic document. Els alumnes seran capaços de generar una maqueta digital d'alt nivell de detall que servirà per generar tota la documentació d'un projecte, inclosa la valoració econòmica.

X

Rhinoceros & Grasshopper

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

 

X

Robòtica Industrial

L'ús de la robòtica està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua en molts camps professionals. 

El propòsit del curs és mostrar els principis de funcionament de la robòtica aplicada en la indústria i aprendre a programar i posar en funcionament robots industrials. L'alumnat que cursi aquesta formació podrà parametritzar i programar el funcionament dels robots i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent.

L'objectiu principal del curs és adquirir amplis coneixements sobre el funcionament, utilització i programació de robots en l'àmbit industrial. La metodologia es basarà en sessions teòriques i pràctiques que permetran als estudiants aplicar els coneixements apresos a les classes. 

Per desenvolupar les pràctiques es faran servir Robotstudio, ensenyant com s’implementa l’entorn 3D d’una cèl·lula robotitzada amb aquest aplicatiu, i com es programa i es posa en funcionament. També es completarà la formació amb exercicis amb els robots ABB model IRB240 a les instal·lacions del Centre CIM UPC.

X

SketchUp Pro & VRay

SketchUp és un programa de modelatge 3D basat en la creació de volums mitjançant la composició de malles poligonals. Destinat principalment per a la visualització d’entorns arquitectònics, escenes d’interiorisme, disseny industrial i producte.

Com a complement de SketchUp utilitzem V-Ray, es tracta d’un motor de renderitzat que ens ajuda a la creació d’imatges amb aparença fotorealista, gràcies a la incorporació de materials i l’estudi de la il·luminació. La combinació dels dos programaris permet el modelatge intuïtiu, possibilitant la creació i modificació de volums d’una manera ràpida i eficaç, amb una visualització realista de la escena.

X

Solidworks

A conseqüència de les mesures de confinament que vivim, estem treballant per a adaptar totes les nostres formacions presencials també en format online, amb l'objectiu de continuar posant els nostres cursos a l'abast de tothom, també des de casa.

En la present edició, per tant, oferim la possibilitat de realitzar cursos de manera virtual, mantenint el format i sense alterar els continguts. D'aquesta manera, els mateixos docents que fins ara impartien les classes de manera presencial, ho faran ara per videoconferència en els mateixos horaris, atenent igualment els alumnes en directe i garantint el compliment de les sessions establertes.

Per a fer-ho possible, a més, es posarà a l'abast dels assistents la llicència educativa oficial del programari per al seu ús personal.

La realització d’aquest curs també et permetrà realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a justificar el coneixement del domini del software davant les empreses.

X

In Company: Formació per a empreses

La nostra formació In Company transfereix els coneixements d'enginyeria i gestió de la tecnologia més avançats a les empreses, facilitant les millors eines i els professionals més preparats per a crear i millorar els seus productes i processos de fabricació assolint la màxima competitivitat tecnològica.

La formació a mida es pot realitzar tant a les instal·lacions de l'empresa com a les nostres, on disposem d'aules preparades, un laboratori d'automàtica amb PLC's, equipaments de robòtica i de control industrial i 500 m² d'instal·lacions industrials d'alt nivell: centres de mecanitzat, fabricació additiva, impressió 3D, metrologia i motlles de silicona.

La durada dels cursos és flexible, adequant-se a les necessitats de la formació i a les necessitats del client. També es pot realitzar un pla formatiu permanent a l'empresa on es destina un professional per impartir els continguts teòrics i pràctics als treballadors i, d’aquesta manera, realitzar tasques de millora continua.