Propòsit

Conèixer les diferents tecnologies de fabricació additiva, així com les seves aplicacions i ventall de possibilitats en l’àmbit professional, és gairebé una exigència per a enginyers i/o dissenyadors industrials, i és que la fabricació es basa en la digitalització del cicle de desenvolupament i industrialització de gairebé tots els productes que consumim.

Els avantatges de la impressió 3D, com la personalització de productes, flexibilitat de producció, reducció de costos o optimització de temps, entre altres, provoquen la necessitat de conèixer amb més profunditat què és la fabricació digital i ser capaç de prendre decisions sobre quina implementació és la més adequada en cada cas. Quins mètodes existeixen per a obtenir peces 3D existeixen? Hi ha repositoris? Impressora FDM, FFF o DLP? Quines limitacions i característiques té cada impressora?

En aquest sentit i context, el principal objectiu del curs és que l’alumne/a adquireixi coneixements sobre el funcionament i utilització d’una impressora 3D professional de tipus FFF (Fused Filament Fabrication), així com el d’una impressora de tipus DLP (Digital Light Processing) per a l’obtenció de peces, productes, utillatges i prototips.

A qui va adreçat?

Aquest curs està orientat, principalment, a professionals tècnics, enginyers, dissenyadors industrials i/o professionals que desitgin adquirir coneixements sobre l'ús i funcionaments d'una impressora 3d, ja sigui de tecnologia FFF o DLP.

CONTINGUTS

Mòdul 1: Introducció a la Fabricació Digital i Impressió 3D
Fabricació Additiva
Fabricació Sostractiva
Aplicacions

Mòdul 2: Processos de Fabricació Additiva

Mòdul 3: Impressió 3D amb tecnologia FDM o FFF
Components d'una impressora 3D FDM o FFF
Funcionament d'una impressora 3D FDM o FFF
Materials i característiques

Mòdul 4: Impressió 3D amb tecnologia DLP
Components d'una impressora 3D DLP
Funcionament d'una impressora 3D DLP
Materials i característiques

Mòdul 5: Modelatge 3D
Procés de Digitalització
Softwares de disseny 3D
Enginyeria inversa

Mòdul 6: Producció
Impressió 3D de peces i productes
Postprocessament

Mòdul 7: Manteniment
Abans de produïr
Després de produïr
Errors durant la producció

Mòdul 8: Aplicacions industrials
Casos reals
Possibilitats
Impressió 3D en calçat, automoció, medicina, arquitectura...