Propòsit

Les persones que es matriculin en aquest curs han de ser treballadores del Sector Metall.

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

 

Objectius

 • Saber les bases sòlides de dibuix en 2D/3D
 • Dominar de la metodologia de treball en Espai Model, tant de dibuix en 2D com en 3D. 
 • Dominar de la metodologia de treball en Espai Paper o Presentacions.
 • Dominar dels conceptes d’Acotació amb estils Anotatius.
 • Dominar la impressió i generació de fitxers

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals i tècnics de l'entorn industrial i a enginyers elèctrics i/o mecànics que vulguin introduir-se en el funcionament d'aquestes eines de disseny mecànic.

Important: Les persones participants d'aquest curs han de formar part de les empreses del sector del METALL.

 

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d'accés

  El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional, que compleixin algun d'aquests requisits:

  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades o entitats públiques no incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu o persones treballadores acollides a la regulació d'ocupació en els seus períodes de suspensió d'ocupació.
  • Les persones treballadores adscrites al sistema especial per a persones treballadores per compte aliè incloses en el règim general de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el del mar i a aquelles altres de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
  • Les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculades amb la COVID-19.

  Important: Les persones participants d'aquest curs han de formar part de les empreses del sector del METALL.

  Col·lectius prioritaris

  • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.

  Com formalitzar la inscripció

  Per realitzar la inscripció és imprescindible omplir el formulari que trobaràs al botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

  Omplir i adjuntar al formulari d'inscripció l’Annex 1.

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
   • Fotocòpia de l’última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l’empresa i CIF de l’empresa
   • Currículum Vitae
  2. Si ets autònom:
   • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
   • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
   • Currículum Vitae
  3. Si estàs en situació d'ERTO (en aquesta situació el sector és indiferent, no ha de ser obligatòriament el sector del metall).
   • Fotocòpia del DNI o NIE en vigor
   • Document expedit pel SOC i l'empresa que acrediti la situació d'ERTO
   • Currículum Vitae