Edició: FOAP 2017/18
Preu matrícula
100% subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu
Durada
590h+80h de pràctiques en empresa
Dates
Adjudicació pendent
Horari
Adjudicació pendent
Ubicació
Llorens i Artigas, 12 - 08028 Barcelona

Propòsit

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal·lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc's, terminals d'operador i Scades).

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc's, terminals d'operador i Scades que formen part de la instal·lació.

Objectius

Una bona formació significa una bona oportunitat per incrementar l’ocupabilitat de les persones que cerquen feina, amb l’objectiu d’ampliar i millorar els seus coneixements i les seves capacitats i d'adquirir les competències que es puguin demanar als llocs de treball.

Els objectius de la formació ocupacional són els següents:

  • Facilitar la inserció laboral dels alumnes.
  • Afavorir el desenvolupament de competències (genèriques i específiques) que permetin el creixement professional i personal de l'alumne.
  • Actualitzar coneixements i generar-ne de nous, fomentant la seva capacitat d'adaptació.
  • Promoure actituds i valors com la responsabilitat, el respecte i la igualtat.
  • Donar a conèixer als alumnes, les necessitats empresarials amb què es poden trobar en finalitzar la seva formació.

A qui va dirigit?

Perfils amb coneixements elèctrics bàsics interessats en desenvolupar la seva carrera professional en l’àmbit de l’automatització industrial.

Han d’estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d'iniciar l'acció formativa, tant si són persones treballadores en situació d'atur (80% de les places) tot acreditat el DONO, com si són persones treballadores ocupades (20% de les places), realitzant la demanada de millora.

Veure requisits
Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Continguts

Equip docent

L’equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s’adapta a la realitat empresarial.

Director/a del curs:

Javier del Rio
CIM UPC

Col·lectius prioritaris

Prioritàriament, persones treballadores en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), i també:

  • Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).
  • Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Joves menors de 30 anys.
  • Persones beneficiàries dels programes PREPARA, “Activación para el Empleo”  i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

Cursos relacionats