Edició: Març 2018
Durada
42h presencials + 18h projecte online
Crèdits ECTS
ETSEIB: 2 crèdits FNB: 3 crèdits *matrícula grau vigent
Titulació
CIM UPC
Preu
590€
Amb descompte
295€

Propòsit

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a escala mundial, que capacita a qualsevol tècnic per crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, ja que pot crear eficaçment plànols tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals i estudiants tècnics, especialment enginyers i arquitectes, que vulguin aprendre i dominar una de les millors eines en disseny CAD 2D i iniciar-se en el modelat 3D.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Cursos relacionats