Tecnologies

Tornejat i fresat convencional amb màquina

Aquesta tecnologia permet mecanitzar, tallar, foradar, ranurar i devastar peces de tots els tipus. És una de les tècniques més utilitzades per a la fabricació de peces senzilles, utillatges i per realitzar els ajustos finals a les peces fabricades mitjançant altres tecnologies.

La màquina opera empenyent diferents eines de tall o devastació en un moviment regulat d'avanç cap a una peça subjecta per un capçal fixe, fins que el contacte amb la mateixa produeix l'arrencada de ferritja que produeix l'erosió progressiva de la peça. En el cas del procés de tornejat, el capçal que subjecta la peça realitzarà un moviment de gir, oferint així diferents tipus d'erosió.

Aplicacions

  • Processos productius de màquina única, en que cal procedir a modificacions d’última hora
  • Ajustos entre peces que potser prèviament han estat completades en CNC
  • Formació d’operaris en la tecnologia de mecanització
  • Peça única o sèrie curta de formes molt bàsiques, en que la mecanització en CNC no presenta avantatges en comparació amb la operativa manual

Avantatges

  • Flexibilitat per realitzar operacions finals d’ajustament i muntatge entre components
  • Sèries curtes de peces geomètricament molt bàsiques en què el control directe de l’operari pot suposar un avantatge per a escurçar temps de lliurament