Tecnologies

Tornejat CNC

El tornejat CNC és un procés de fabricació sustractiva, que resulta molt útil per realitzar diverses operacions d'erosió sobre el material i per mecanitzar peces de revolució.

Aquesta tecnologia permet mecanitzar, tallar, foradar, ranurar i devastar peces de tots els tipus. És una de les tècniques més utilitzades per a la fabricació de peces senzilles, utillatges i per realitzar els ajustos finals a les peces fabricades mitjançant altres tecnologies. La màquina opera empenyent l'eina de tall o devastació en un moviment regulat d'avanç cap a una peça subjecta per un capçal que al seu torn manté la peça girant contínuament, fins que el contacte amb la mateixa produeix l'arrencada de ferritja que possibilita l'erosió de la peça.

Aplicacions

  • Els torns CNC tenen aplicació en diferents indústries: fabricants de maquinària, indústria automotriu, producció de mobles, indústria petroliera, indústria mèdica, fins i tot per a la fabricació de canonades per al transport de l'aigua.
  • Cilindrat exterior i interior de peces
  • Tornejat de cons exteriors
  • Trossejat, ranurat i refrentat

Avantatges

  • Permet obtenir més precisió en el mecanitzat de geometries de revolució.
  • Seguretat: els treballadors no estan en contacte directe ni exposats a les eines de tall
  • Són capaços de realitzar el mateix procés sempre amb el mateix nivell de perfecció
  • Execució de processos complexos en menor temps
  • Reducció dels errors humans típics del tornejat convencional

Matsuura Maxia