Tecnologies

Tecnologia Polyjet

Igual que en estereolitografia, les peces es formen mitjançant una resina fotosensible. Polyjet utilitza un capçal de raig per construir capes de 16 micres (0,0006 polzades) de gruix, i gràcies a l'ús de suports que es retiren amb aigua a pressió pot generar geometries altament complexes i precises. Amb un acabat de superfície molt llis, és ideal per a prototips petits i de gran precisió.

El CIM UPC disposa de diferents tipus de materials per Polyjet, uns flexibles i altres rígids. Els últims avanços permeten la impressió amb multimaterials i multicolor, fent possible transicions de materials més tous a més durs, o disposar un mapejat fotogràfic a colors en la superfície de la peça.

Aplicacions

  • Modelat d'alta precisió i detall: Creació de prototips suaus i detallats que transmeten l'estètica del producte final
  • Models flexibles, rígids o semirígids
  • A l’àmbit mèdic, prototips per a assaig quirúrgic, reproduint òrgans i tumors per assajar la seva resecció, fent viable la intervenció posterior.
  • Prototips per a validacions conceptuals i de màrqueting.

Avantatges

  • Alta precisió de fabricació i gran nivell de detall
  • Fabricació de geometries complexes, detalls complicats i característiques delicades
  • Gran ventall de materials: rígids, semirígids i elastòmers.
  • Facilitat en l'eliminació dels suports
  • Els objectes produïts no requereixen un tractament addicional en forn ultraviolat
  • Superfícies resistents al xoc