Tecnologies

Sinteritzat làser (SLS)

El Sinteritzat Selectiu per Làser (Selective Laser Sintering) utilitza materials termoplàstics per la fabricació de prototips amb bones propietats mecàniques i funcionals que, per tant, de vegades s'utilitzen com a peces finals. Utilitza un làser d'alta potència per fondre partícules de plàstic en pols capa a capa. La possibilitat d'utilitzar materials composats amb fibra (de vidre i de carboni) i metalls permet ampliar el seu rang d'aplicacions. Aquesta tecnologia no requereix estructures de suport i permet fabricar una peça sobre l'altra.

Tradicionalment s'utilitza com a material la poliamida (PA), però noves tecnologies emergents disponibles en el CIM UPC (Ricoh AM S5500P) permeten utilitzar plàstics més comuns com el polipropilè (PP).

Aplicacions

 • Validació de muntatge d’un producte: idònia per a clipatges i per validar mecanismes i peces que han d’anar acoblades
 • Peces amb geometries complexes: En no requerir estructura de suport durant la fabricació, el sinteritzat és capaç de fabricar qualsevol geometria per difícil que pugui semblar.
 • Sèries curtes o peça final: Els materials carregats amb fibra o metàl·lics permeten la producció de sèries curtes o utilitzar els prototips com a peça final.
 • Peces en contacte amb líquids agressius: com hidrocarburs, glicol i aigua calenta.
 • Prototips de gran escala: Mitjançant un postprocés de soldadura no hi ha limitació dimensional per a la fabricació de prototips

Avantatges

 • Molt bon comportament mecànic
 • Resistència a la humitat i temperatures fins als 80 º C
 • Resistència a l’impacte i a líquids agressius com hidrocarburs, glicol, aigua calenta
 • Cost més econòmic que la esterolitografía
 • Absència de suports de construcció i post-tractament
 • Inexistència de limitacions geomètriques