Sinteritzat làser (SLS)

El Sinteritzat Selectiu per Làser (SLS) és una tecnologia additiva per a la fabricació de pro totips que requereixen bones propietats mecàniques i que han de ser funcionals. La possibilitat de fer servir materials compostos amb fibra (de vidre i de carboni) i metalls permet utilitzar els prototips com a peça final.

Aquesta tecnologia utilitza un làser d’alta potencia per fondre petites partícules de plàstic o metall en pols. A partir d’un arxiu CAD el làser, selectivament, fon el material de manera que traça cada secció del model que s’ha de fabricar sobre una capa molt fina de material. Posteriorment, s’aplica una nova capa de material a la part superior, i el procés es repeteix fins que s’ha completat. Aquesta tecnologia no requereix estructura de suport i permet fabricar una peça sobre l’altra.

Aplicacions

Validació de muntatge d’un producte: Aquesta tecnologia és idònia per a clipatges i per validar mecanismes i peces que han d’anar acoblades
Peces amb geometries complexes: En no requerir estructura de suport durant la fabricació, el sinteritzat és capaç de fabricar qualsevol geometria per difícil que pugui semblar.
Sèries curtes o peça final: Els materials carregats amb fibra o metàl·lics permeten la producció de sèries curtes o utilitzar els prototips com a peça final.
Peces en contacte amb líquids agressius: El sinteritzat és resistent a líquids agressius com hidrocarburs, glicol i aigua calenta.
Prototips de gran escala: Mitjançant un postprocés de soldadura no hi ha limitació dimensional per a la fabricació de prototips

Avantatges

Molt bon comportament mecànic
Resistència a la humitat i temperatures fins als 80 º C
Resistència a l’impacte i a líquids agressius com hidrocarburs, glicol, aigua calenta
Cost més econòmic que la esterolitografía
Absència de suports de construcció i post-tractament
Inexistència de limitacions geomètriques
Comença avui el teu projecte