Tecnologies

Motlles ràpids d'alumini

El procés de fabricació dels motlles ràpids d'alumini es centra en la simplificació i optimització del procés tradicional de fabricació de motlles. Mitjançant les tecnologies més avançades de producció, tals com el mecanitzat d'alta velocitat o l'electroerosió, s'obtenen motlles funcionals reduint el temps de fabricació.

Aquests motlles ens ofereixen la possibilitat d'obtenir lots de fins a 2.500 peces injectades en material definitiu en 4-6 setmanes. I d'aquesta manera podrem sotmetre les peces a les mateixes condicions d'esforços i fatigues que en la seva vida útil.

Aplicacions

  • Fabricació de sèries de peces, de fins a 2500 unitats injectades en material definitiu
  • Validació i homologació de peces: les peces fabricades en el material definitiu poden sotmetre's a les proves necessàries
  • Obtenció de peces sobremoldejadas: Un procés de moldejat que té més d'una inserció de material
  • Obtenció de motlles amb una gran durabilitat, per a producció de peces al llarg del temps

Avantatges

  • Manipulació més senzilla gràcies al reduït pes dels motlles fabricats amb alumini
  • Reducció en els temps de producció dels motlles: L'alumini és capaç de mecanitzar-se a gran velocitat
  • Reducció en els temps de producció de peces en sèrie: La capacitat de l'alumini per dissipar la calor és major i per tant, el període de refredament del mateix és menor
  • Disponibilitat de peces en material definitiu en un curt període de temps
  • Possibilitat de texturitzar la superfície
  • Reducció dels costos de producció dels motlles