Tecnologies

Motlles de silicona

Per a la fabricació de motlles de silicona, és necessari partir d'una peça màster, que acostuma a obtenir-se mitjançant processos d'impressió 3d tals com la estereolitografia. Una vegada disposem del motlle, i amb l'ajuda d'una càmera de buit es duu a terme la injecció del material.

Tenen una vida de 25-50 unitats i permeten fabricar peces de resines de poliuretà amb característiques similars a les d'un plàstic tècnic (ABS, PP, PA66, etc.). Amb un termini de lliurament de primeres unitats a partir de 4-5 dies, es poden fabricar unes 15-20 peces definitives a la setmana.

Aplicacions

  • Sèries curtes, Ideal per tirades de 25 a 200 peces, segons dimensions i geometria
  • Peces que han de comportar-se amb característiques molt similars a les definitives, tant a nivell dimensional com mecànic
  • Validació de propietats mecàniques, tèrmiques o estètiques
  • Obtenció de peces a partir de poliuretans amb característiques mecàniques especials

Avantatges

  • Reducció dels costos de producció per a sèries de més de 5 peces: A partir d'aquí resulta més econòmic que fabricar el conjunt mitjançant sistemes de prototipat ràpid
  • Obtenció de peces amb característiques definitives que poden ser utilitzades com a peces finals
  • Alta precisió de fabricació i d'acabat superficial
  • Permet obtenir peces transparents, elastomèriques o biocompatibles
  • Permet acoblaments perfectes i inserits metàl·lics