Tecnologies

Interferòmetre Làser

La interferometria s'utilitza àmpliament en el calibratge i el control de moviment en la fase mecànica del mecanitzat de precisió, i és un mètode que ofereix la màxima precisió en la mesura de distàncies.

Mitjançant dos rajos de llum, es forma un patró d'interferència on es superposen els dos rajos. Donat que la longitud d'ona del raig visible és molt curta, poden detectar-se petits canvis en les diferències de les trajectòries òptiques (distància recorreguda) entre els dos rajos. El processament de senyals òptics del detector, permet observar la interferència dels dos feixos.

Aplicacions

  • Control de qualitat: Calibrat i control de moviment d'elements mòbils derivats d'un procés de mecanitzat
  • Verificació de propietats: Mesurament precís de distàncies

Avantatges

  • Tecnologia molt accessible
  • Reducció dels costos derivats del procés de verificació
  • Alta precisió de mesurament: Gràcies a la curta longitud del raig visible