Impressió de Cera

Aquest procés construeix un model de cera de forma molt similar a com ho fa una impressora de tinta clàssica, però utilitzant uns panells de cera en lloc de la tinta tradicional. Es classifica dins del camp de la Projecció de Material (Material Jetting), i utilitza un capçal d'impressió tèrmic, que s'encarrega d'escalfar la cera amb una gran precisió, projectant gotes de cera líquida a uns 70ºC, en un procediment anomenat també Inkjet Printing.

Els objectes resultants són fràgils, però són útils per a la fosa de precisió, especialment adequat i molt utilitzat en el camp de la joieria. També pot ser un mètode ràpid per la producció de prototips conceptuals, ja que el seu cost és reduït i el temps d'obtenció de peça molt curt.

Aplicacions

  • Prototips conceptuals
  • Patrons per fabricació de prototips metàl·lics mijtançant microfusió
  • Models de cera per microfusió
  • Models de reduïdes dimensions amb necessitat d'un alt nivell de detall o de qualitat superficial
  • Prototipatge de peces per l'àmbit de la Joieria

Avantatges

  • Reducció del temps del procés de fabricació
  • Alta resolució d'impressió: Reproducció fidel de detalls minúsculs i textures que ofereix grans possibilitats a certs camps professionals
  • Elevada precisió dels acabats superficials