Tecnologies

Impressió 3D (FFF) BCN3D Technologies

La Fabricació per Fil Fos (FFF) és una tècnica per a la fabricació de prototips o peces finals que basa el seu funcionament en un fil de material termoplàstic i un extrusor que es mou en el pla XY horitzontal i la bancada en el pla Z vertical. Aquest termoplàstic es solidifica immediatament sobre la capa anterior.

El CIM-UPC té accés tant a equips industrials (gamma Fortus de Stratasys) com equips de codi obert de sobretaula: el CIM-UPC, a través del seu projecte BCN3D Technologies, ha fet accessible aquesta tecnologia a tothom, perfeccionat el seu ús amb el sistema de doble extrusor independent IDEX (Independent Dual EXtruder) que incorporen les impressores BCN3D Sigma i Sigmax.

Aplicacions

  • Petits prototips, objectes de regal, gadgets...
  • Les peces obtingudes poden ser usades com a prototips a la oficina tècnica o com peces finals en processos productius (utillatges a mida), bens d’equip (peces singulars), etc.
  • Programes formatius en Fabricació Digital, donada la seva gran accessibilitat. Maquetes i muntatges de projectes educatius són comunament realitzats en FFF donada la disponibilitat i baix cost
  • Autofabricació de models i peces finals
  • Fabricació de peces multimaterial i/o multicolor

Avantatges

  • Materials termoplàstics molt accessibles (PLA) i molt utilitzats en els productes finals (ABS, PET-G...)
  • Producció de peces a un cost molt reduït
  • Mescla de diferents tipus de materials (rígids i flexibles) i amb diferents característiques (resistència, color, ...)
  • Construcció de geometries complexes: Gràcies a la utilització de suports hidrosolubles
  • Reducció del temps d'impressió: Gràcies a la utilització de diferents gruixos de hotend