Estereolitografia (SLA)

L’estereolitografia (SLA) és una tecnologia additiva per a la fabricació de prototips que requereixen alta precisió de detall, bon acabat superficial i aspecte similar als plàstics tècnics.

Aquesta tecnologia utilitza resines epoxy fotopolímeres que es solidifiquen quan estan exposades a la llum ultraviolada. Partint d’un arxiu CAD 3D, un làser de raig ultraviolat traça cada secció del model que cal fabricar sobre una cubeta de resina fotopolímera i materialitza el model capa a capa. Aquesta tecnologia requereix una estructura de suport per a la sustentació de la peça a la cubeta durant la fabricació.

Aplicacions

Presentacions de marketing: La tecnologia permet un acabat mirall idèntic a la peça final. És ideal per a la promoció d’un producte.
Assajos amb fluids: Gràcies a la suavitat de les superfícies i el baix grau de rugositat de les parets és ideal per a prototips que han d’estar en contacte amb fluids.
Motlles de silicona: A partir de la fabricació d’una peça en estereolitografia que s’utilitza com a peça màster es realitza el motlle de silicona.
Escultura i art: Fàcil de polir, manipular i idònia per pintar. Molts artistes i modelistes fan ús d’aquesta tecnologia com a eina de fabricació dels seus models.

Avantatges

Elevada precisió.
Elevada presència a industria. Primera tecnologia de RP.
Capaç de reproduir detall alts i parets primes.
Bon acabat superficial.
Comença avui el teu projecte