Tecnologies

Escàner Làser

El procés de mesurament mitjançant escàner làser ens permet analitzar un objecte per reunir dades de la seva forma i ocasionalment del seu color, creant un núvol de punts a partir de mostres geomètriques en la superfície de l'objecte, preses mitjançant un fes làser i un mirall o més d’un.

Utilitzant aquest núvol de punts, podem extrapolar la forma de l'objecte analitzat indiferentment de la seva complexitat. La informació obtinguda es pot usar per construir models digitals tridimensionals que s'utilitzen en una àmplia varietat d'aplicacions.

Aplicacions

  • Verificació de propietats proporcionals d'una peça
  • Mesurament de peces amb geometries complexes
  • Modelat 3D per ordinador i rectificacions del disseny original
  • Enginyeria Inversa: Estudi del disseny d'una peça per inferir els principis utilitzats en la creació de la mateixa

Avantatges

  • Sistema de mesurament d'alta precisió
  • Reducció dels temps de modelatge 3D i texturitzat d'una peça
  • Obtenció de les mesures i proporcions de les diferents parts d'una peça
  • Estudi al detall de models i peces: Mesurament de ranurats, textures, profunditats i altres paràmetres