Tecnologies

Equips de mesura de rodonesa

El procés de mesurament de la rodonesa es duu a terme mitjançant un equip de tipus taula giratòria, on la peça es manté en moviment de rotació i el capçal palpador roman quiet. El contacte constant del palpador sobre la superfície de l'objecte a analitzar permet avaluar les irregularitats característiques (ondulacions distàncies i cim-vall) i de lòbuls (equiespaciades ondulacions) que sorgeixen com a conseqüència de les operacions de mecanitzat.

Per tant, aquest procés ens permet mesurar de forma precisa la perfecció de la rodonesa i cilindritat tant d'un eix com d'un forat.

Aplicacions

  • Rodaments amb la mínima quantitat de nivells d'ondulació: d'aquesta manera evitarem les vibracions produïdes per aquestes ondulacions i disminuir els nivells de soroll
  • Anàlisi dimensional d'allotjaments de rodaments
  • Mesurament de diàmetres de peça, espessors o profunditats

Avantatges

  • Elevada precisió en el procés del mesurament cilíndric o de rodonesa
  • Obtenció d'informes dimensionals que permetran identificar les irregularitats en la rodonesa de la peça
  • Mesurament digital i utilització d'unitats de mesura a nivell de nanòmetre