Tecnologies

Electroerosió de fil

El mecanitzat per electroerosió de fil s'utilitza per realitzar talls d'alta precisió en materials conductors.

És possible gràcies al salt de descàrregues elèctriques que té lloc entre l'elèctrode i la peça a mecanitzar. És un procés termoelèctric, en el qual les espurnes produïdes representen una font tèrmica puntural que s'encarregara de fondre el material de la peça, produint d'aquesta manera l'erosió. A més, s'utilitza aigua desionitzada, que ajudarà al salt i per tant a la qualitat de les espurnes, a refrigerar el material ja erosionat i a eliminar el material arrencat.

Aplicacions

 • Tall de materials i peces d'extremada duresa sense esforç mecànic
 • Erosió de materials conductors
 • Peces metàl•liques de molt gruix (que no es tallarien per làser o aigua) en què es desitja precisió i no importa la productivitat (procés lent)
 • Peces molt petites com a clavilles d'injector o agulles per a ús mèdic
 • Peces amb parets molt primes
 • Tall de materials apilats: Sense necessitat de dispositius ni suports de subjecció
 • Tall de radis diminuts

Avantatges

 • Treball amb materials conductors que tinguin gruix rellevant
 • No resulta necessari el mecanitzat previ de l'elèctrode
 • És un procés d'alta precisió i amb angularitat variable controlada
 • Resultats constants: Permet la reproducció de la mateixa peça una vegada i una altra
 • Es poden aconseguir formes complexes
 • Permet mecanitzar materials prèviament temperats