Electroerosió de fil

Aquest procés permet tallar qualsevol tipus de material conductor d’una manera molt precisa.

Aplicacions

Tall de materials i peces d'extremada duresa
Erosió de materials conductors

Avantatges

Treball amb materials complexos
Comença avui el teu projecte