Tecnologies

Centres de mecanització multieixos

Els centres de mecanitzat multieixos són màquines de fabricació sustractiva que tenen la capacitat de realitzar translacions a través dels eixos X,Y,Z i rotacions a través de dos eixos A i B que poden ser dutes a terme per la taula o pel capçal de la màquina, facilitant així l'accés de l'eina de tall a qualsevol racó de la peça a mecanitzar. Els moviments de la màquina estan controlats per un ordinador amb control numèric i un software de programació CAM que ajudarà a definir els moviments de l'eina, les velocitats i els avanços de mecanitzat.

Aquesta tecnologia permet fabricar peces complexes de mode ininterromput, cosa que disminueix el temps de preparació i el risc d'errors dimensionals.

Aplicacions

 • Fabricació de peça única i petites sèries en materials metàl·lics, plàstics o ceràmics
 • Mecanitzat de metalls lleugers (aeronàutica i tècnica aeroespacial), acers, titani i aleacions exòtiques
 • Mecanitzat de precisió (mecànica fina, sensors, òptica) i peces especials (compressors espirals)
 • Mecanitzat de peces amb parets fines (aeronàutica, tècnica aeroespacial, automòbils, electrodomèstics)
 • Mecanitzat lluny d'estats de ressonància en peces complicades (peces de precisió, sensors, òptica)
 • Absència de distorsió o de tensió residual i absència de càrrega tèrmica a la peça (aplicables a peces de magnesi)

Avantatges

 • Disminució de les forces de tall en els materials dúctils, possibilitat de mecanitzar parets primes (0,2 mm)
 • Major precisió dels contorns, millor qualitat superficial i toleràncies dimensionals més precises
 • Reducció d’operacions de postprocessat
 • Mecanitzat d'una sola estacada
 • Reducció del temps de mecanitzat i cost global
 • Augment en la vida de l'eina
 • Possibilitat de mecanització d'acers durs (> 50 HRC)