Centres de mecanització multieixos

Fresat en 4 i 5 eixos controlats amb control numèric. Aquesta tecnologia permet fabricar peces complexes en una única estacada, cosa que disminueix el temps de preparació i el risc d’errors dimensionals.

Aplicacions

Fabricació de peça única i petites sèries en materials metàl·lics, plàstics o ceràmics.
Mecanitzat de metalls lleugers (aeronàutica i tècnica aeroespacial), acers, titani i aleacions exòtiques.
Mecanitzat de precisió (mecànica fina, sensors, òptica) i peces especials (compressors espirals).
Mecanitzat de peces amb parets fines (aeronàutica, tècnica aeroespacial, automòbils, electrodomèstics).
Mecanitzat lluny d'estats de ressonància en peces complicades (peces de precisió, sensors, òptica).
Absència de distorsió o de tensió residual (peces de precisió) i absència de càrrega tèrmica a la peça (aplicables a peces de magnesi).

Avantatges

Disminució de les forces de tall en els materials dúctils, possibilitat de mecanitzar parets primes (0,2 mm).
Major precisió dels contorns, millor qualitat superficial i toleràncies dimensionals més precises.
Reducció d’operacions de postprocessat.
Mecanitzat d'una sola estacada.
Reducció del temps de mecanitzat i cost global.
Augment en la vida de l'eina.
Possibilitat de mecanització d'acers durs (> 50 HRC).
Comença avui el teu projecte