Tecnologies

Centres de mecanització CNC

Els centres de mecanitzat són màquines altament automatitzades i capaces de realitzar múltiples operacions de mecanitzat amb la mínima intervenció humana, atès que els seus moviments estan controlats per un sistema CNC (Control numèric per computadora). Aquests moviments, les velocitats i els avanços són prèviament definits mitjançant instruccions d'un software de programació CAM (Fabricació assistida per computador), permetent realitzar els mateixos moviments una vegada darrere d’una altra i d'una manera totalment precisa.

Aquesta tecnologia ofereix la possibilitat de fabricar peces complexes, amb gran precisió i tantes repeticions com sigui necessari.

Aplicacions

  • Mecanització de gravats.
  • Peces de reduïdes dimensions.
  • Mecanització d'electrodes de dimensions reduïdes.
  • Mecanització de preformes per a la termoimpressió.

Avantatges

  • Millora de la precisió en comparació amb màquines operades manualment
  • Seguretat: els treballadors no estan en contacte directe ni exposats a les eines de tall
  • Són capaços de realitzar el mateix procés sempre amb el mateix nivell de perfecció
  • Execució de processos complexos en menor temps