Rapid Tooling

Descripció


Avui en dia, les tecnologies de Rapid Prototyping i de mecanització multieixos ens permeten obtenir motlles d’una manera ràpida.

Aquests motlles són les eines que permeten fabricar sèries curtes de materials definitius i que poden servir per validar un disseny, fer una presèrie o, moltes vegades, fer una sèrie que ja serà la definitiva pel producte.

Tecnologies

Aplicacions

Sèries curtes que han de comportar-se amb característiques molt similars a les definitives, tant a escala dimensional com mecànica.
Peces transparents i ignífugues.
Validació de propietats mecàniques, tèrmiques o estètiques.
Peces amb acabats pintats, metalitzats, cromats o tampografiats.
Sèries curtes de materials plàstics definitius (100-2.500 unitats).
Fabricació de peces per laminació en fibra de vidre i fibra de carboni.

Equipaments disponibles