Rapid Prototyping

Descripció


El Rapid Prototyping, també conegut com fabricació additiva o impresió 3D, és un procés de fabricació per addició de material capa a capa. Aquesta tecnologia controlada per ordinador permet fabricar prototips ràpids, tals com peces plàstiques, metàl·liques o ceràmiques, en alguns casos amb propietats mecàniques molt similars als plàstics tècnics.

La construcció d’un model amb mètodes tradicionals pot implicar d’algunes hores a diversos dies o setmanes de feina, depenent del mètode utilitzat i de la mida i la complexitat del model. Per contra, els sistemes de fabricació additius poden produir models en poques hores, encara que això pot variar àmpliament depenent del tipus de màquina que s’utilitza i la mida i nombre de models que es produeixen simultàniament.

Finalment, la interfície de dades estàndard entre els programes de CAD i les màquines és el format de fitxer STL. Un arxiu de STL s’aproxima a la forma d’una peça o conjunt amb facetes triangulars. Com més petites siguin les facetes major serà la qualitat de la superfície. Altres arxius de treball vàlids són IGS o STEP.

La Fundació CIM, ubicada a Barcelona, disposa d'equips d'Estereolitografia, Sinteritzat Selectiu Làser, Objet, FDM...  així com del equip humà necessari per a realitzar els acabats superficials dels prototips ràpids que es fabriquen.

Tecnologies

Aplicacions

Prototips geomètrics: Serveixen per la validació de disseny, comprovació de la concordança geomètrica i assemblatges.
Prototips estètics: Serveixen per l’avaluació d’aspectes estètics i per mostra a clients, fires o catàlegs.
Prototips funcionals: Permeten validar el funcionament del producte final i en alguns casos serveixen com a peça final.
Prototips tècnics: S’utilitzen per avaluar totes les funcions de la peça final.
Prototips tècnics: S’utilitzen per avaluar totes les funcions de la peça final.
Maquetes d’arquitectura: S’usen per aconseguir l’adjudicació d’un projecte o obra.
Aplicacions mèdiques: A partir de la informació d’un TAC, es pot reproduir qualsevol geometria obtinguda de l’interior del cos humà.
Peça màster: S’utilitzen per a la fabricació posterior de peces mitjançant motlle de silicona o microfusió.

Equipaments disponibles