Processos Especials

Descripció


A part de les tecnologies més conegudes de mecanització CNC i de Rapid Prototyping, la Fundació CIM disposa d’altres equipaments adreçats a fer processos menys coneguts.

Entenem per Processos Especials tots aquells que, per la seva particularitat, no són comuns a la indústria de producció seriada, però que esdevenen molt útils a l’hora de fer sèries curtes i prototips.

Moltes vegades, sense aquest tipus de procés serà tècnicament i econòmicament inviable realitzar aquestes sèries, bàsiques per a la validació del producte. 

Tecnologies

Aplicacions

Mecanització de peces extremadament petites.
Fabricació de motlles i matrius.
Fabricació d’engranatges rectes i helicoïdals interiors o exteriors.
Fabricació de microengranatges.
Fabricació de material quirúrgic o biomèdic.
Tall de materials extremadament durs.
Fabricació i assemblatge de peces de xapa
Mecanització de microgravats.
Fabricació d’eines especials.

Equipaments disponibles