Metrologia

Descripció


L’enginyeria dimensional inclou el camp de la metrologia tridimensional i l’enginyeria inversa de forma conjunta.

L’experiència i els coneixements adquirits per l’equip de la Fundació CIM en els camps de la metrologia i els processos de fabricació, permeten oferir als clients un servei no només de generació d’informes dimensionals, sinó també d’assessorament en la detecció de problemes i la millora dels processos productius i el disseny del producte.

A més dels equips propis, la Fundació CIM té accés a tota una gamma d’equipament de metrologia de precisió ubicat a l’Escola Tècnica d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC!

Tecnologies

Aplicacions

Verificació de peces mecanitzades amb MMC.
Homologació de producte.
Verificació de màquina eina.
Estudis de capacitat de procés de fabricació.
Generació d’arxius CAD a partir de model físic.
Digitalització de peces i comparació amb model 3D.
Mesures de rugositat 3D i 2D.
Calibratge de màquines eina.

Equipaments disponibles