Mecanitzat CNC

Descripció

La mecanització CNC és un procés de fabricació per arrencament de ferritja amb centres de mecanització i tornejat que incorporen un o dos eixos de gir als tres eixos principals de translació.

Aquesta tecnologia controlada per ordinador permet la fabricació de peces a partir d’un material inicial que es va eliminant amb eines de tall. Per a peces amb superfícies complexes, la Fundació CIM disposa d’estacions de treball amb TopSolid, un sistema CAD/CAM especialment indicat per a mecanització multieixos.

A més, totes aquestes tecnologies van lligades a les tecnologies d’enginyeria dimensional, que permeten garantir el grau de precisió sol·licitat.

Tecnologies

Aplicacions

Fabricació de peça única i petites sèries en materials metàl·lics, plàstics o ceràmics.
Mecanització de metalls lleugers (aeronàutica i tècnica aeroespacial), acers, titani i aleacions exòtiques.
Mecanització de precisió (mecànica fina, sensors, òptica) i pieces especials (compressors espirals).
Mecanització de motlles i matrius per a fabricació de presèries d'injecció o fosa.
Mecanització de motlles per a laminació en alumini i poliuterà.

Equipaments disponibles