Equipaments disponibles

SLA-7000

Aquest equip d'impressió 3D per tecnologia de estereolitografia (foto-solidificació de resines) permet la fabricació de peces de qualsevol geometria amb uns acabats d'alta precisió, i unes capacitats superficials i mecàniques de gran qualitat.

Les peces obtingudes poden mecanitzar-se i ser utilitzades per a la creació de motlles mestres pel moldeig per injecció, termoconformació o bufat. Però a més les peces ofereixen la possibilitat de realitzar acoblats perfectes, clicatges i inserits metàl·lics. Els materials utilitzats poden ser transparents o amb color, rígids o elàstics o fins i tot combinar propietats en diferents proporcions.

 

Característiques

Alçada mínima de capa: 0,0254 mm
Pes màxim de peça: 68 kg
Màxim volum de peça: 253,6 litres
Dimensions màximes de peça: 508 x 508 x 600 mm

Equipaments disponibles