Mitutoyo Quick Vision

Equip que es fa servir per a la mesura de peces per Coordenades (MMC). Permet l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’una peça. A més de fer un control de qualitat en productes industrials o l’enginyeria inversa.

Les seves característiques més importants son l’elevada velocitat de captació de dades, l’elevada precisió i la possibilitat de captura de diferents tipus d’objectes, diverses dimensions, geometries i textures.

Características

Visionat sense contacte
Mesura en 3D sense contacte