DTM Vanguard HS

Les màquines de Vanguard són similars a les màquines Sinterstation fonamentals de DTM, ja que totes dos utilitzen el procés de sinterització selectiva per làser de DTM, o SLS. Però les màquines de Vanguard estan dissenyades per realitzar peces de qualitat de producció més ràpida, amb detalls més fins i un acabat de superfície llis. 

Dades de tolerància i dimensionals van mostrar una millora del 20 per cent per la Vanguard SA SLS en comparació a la Sinterstation 2500-plus.

Características

320/280/400 DTM