Equipaments disponibles

DTM Vanguard HS

Aquest equip de 3D systems és similar a les màquines Sinterstation fonamentals de DTM, ja que tots dos utilitzen el procés de sinterització selectiva per làser de DTM, o SLS. No obstant això, les màquines Vanguard, estan dissenyades per realitzar peces de qualitat de producció d'una manera més ràpida i precisa, és a dir, amb uns detalls més fins i uns acabats superficials més llisos i perfectes.

A més, les dades de tolerància i dimensionals d'aquests equips, van mostrar una millora substancial del 20 per cent pel que fa a la Sinterstation 2500, fent-la una màquina més ràpida, precisa i que ofereix una major flexibilitat de fabricació.

 

Característiques

Potència de làser: 25-100 W
Màxima velocitat d'escanejat: 10 mm/s
Dimensions màximes de peça: 370 x 320 x 445 mm
Alçada mínima de capa: inferior a 0,1 mm

Equipaments disponibles