febr. 15

Sessió Informativa del Postgrau en Tècniques Avançades per al Prototipatge Industrial

Postgrau en Tècniques Avançades per al Prototipatge Industrial - 15 de febrer

El Postgrau en Tècniques Avançades per al Prototipatge Industrial [TPI] dotarà als participants dels recursos adequats per al coneixement d'aquelles tecnologies de prototipat ràpid més emprades en la indústria.

Aquesta excel•lència tècnica assolida amb la formació teòrica, es veurà implementada en l'execució de pràctiques remunerades en empreses del sector.

En acabar, el participant serà capaç d'integrar-se en l'equip d'una empresa de fabricació de prototips, o bé en l'àrea de prototipat d'una empresa que desenvolupi productes, sent capaç de:

  • Escollir la tècnica adient de fabricació de prototips
  • Fer una estimació de temps i costos per la seva execució
  • Programar i gestionar un projecte de prototipat de producte
  • Aplicar les principals tecnologies de fabricació de prototips

Més informació Inscriu-te a la sessió