oct. 19

Postgrau en Direcció i Lideratge a la Industria

Inici del postgrau

Iniciem una nova edició del nostre Postgrau en Direcció i Lideratge a la Industria, el qual està orientat a professionals i enginyers de perfil tècnic que desenvolupin la seva carrera professional com a comandaments intermedis que necessitin potenciar les seves competències en gestió i les seves habilitats directives.

Les nostres activitats de servei a la indústria i desenvolupament tecnològic ens permeten oferir un programa innovador i proper a la realitat de les empreses basat en tres eixos: el coneixement de professionals altament experimentats, l'aprenentatge a través de projectes reals i l'ús d'instal•lacions preparades per a simulacions i pràctiques.

El resultat és una formació amb un valor d'ús immediat al món laboral dissenyada segons el model de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) afavorint la mobilitat i la ocupació dels titulats. El professorat està format per professionals en actiu que donen una visió real de l’entorn empresarial, proporcionant a l’estudiant una formació d’alt nivell a través de casos reals i l’ús d’instal•lacions preparades pel desenvolupament tecnològic i la producció.

MÉS INFORMACIÓ