oct. 15

Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació

Inici del màster

Iniciem una nova edició del nostre Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació, el qual està orientat a professionals tècnics, especialment enginyers i dissenyadors industrials, però també professionals de totes aquelles disciplines que desitgin disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per ser proficients en les tasques de desenvolupament i/o d’industrialització de producte en empreses que innoven utilitzant tecnologies CAD/CAE/CAM i metodologies d’enginyeria concurrent per a una gestió integral del cicle de vida del producte.

Les nostres activitats de servei a la indústria i desenvolupament tecnològic ens permeten oferir un programa innovador i proper a la realitat de les empreses basat en tres eixos: el coneixement de professionals altament experimentats, l'aprenentatge a través de projectes reals i l'ús d'instal•lacions preparades per a simulacions i pràctiques.

El resultat és una formació amb un valor d'ús immediat al món laboral dissenyada segons el model de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) afavorint la mobilitat i la ocupació dels titulats. El professorat està format per professionals en actiu que donen una visió real de l’entorn empresarial, proporcionant a l’estudiant una formació d’alt nivell a través de casos reals i l’ús d’instal•lacions preparades pel desenvolupament tecnològic i la producció.