oct. 10

Màster BIM en Construcció i Edificació 3D

Sessió informativa

Vine a visitar-nos i conèixer el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction [MER], que dóna una formació de “Revit Project Manager” especialitzada en les disciplines d’Arquitectura, Instal•lacions i Estructura. Forma professionals competents, conscients tant de les exigències de la mateixa administració com dels requeriments de diversos tipus de clients privats (despatxos d’arquitectura, enginyeries, constructores, etc). Tota aquesta formació es realitza mitjançant l’aprofundiment en l’eina Revit (software BIM d’Autodesk) i el seu entorn, i és fruit de l’experiència professional compartida pels seus docents.

En síntesi, el màster et dotarà per:

  • Conèixer i utilitzar el software Revit en les seves disciplines.
  • Treballar en un entorn Revit/BIM d’una manera eficient.
  • Interoperar amb models creats amb altres plataformes mitjançant IFC.
  • Gestionar la producció BIM basada en entorn Revit de despatxos professionals.

Aquest màster està constituït pels següents postgraus:

Si vols conèixer amb més profunditat els continguts del màster i els seus postgraus associats, inscriu-te a la sessió informativa a través del formulari que trobaràs aquí.